Forskarlaget Daniel Källström & Klas Hjort vid Lunds Universitet ger dig sin syn på framtiden inom logistik och E-handel. En lyckad E-handel är idag synonymt med en lyckad logistik hela vägen fram till dörren. Dessutom ska det vara enkelt att skicka tillbaka en vara som inte passar, något som genomtänkta returhanteringsstrategier är svaret på!

Daniel och Klas – ni forskar inom logistik! Hur ser logistiken ut i Sverige kontra andra länder?

Generellt sett har vi effektiva flöden i Sverige. Grundorsaken till detta är duktiga och kompetenta logistiker. Men, det finns stora förbättringsmöjligheter. Mycket kvarstår att göra, speciellt när det gäller returlogistiken som fortfarande faller i glömska.

Hur viktig del är logistiken för e-handeln?

Effektiv logistik har alltid varit viktigt för handeln. Självklart gäller även detta E-handeln. Men, e-handeln sätter ökade krav på varuflödet vilket gör att logistiken blir allt viktigare. Det gäller speciellt ”sista milen” som är en central del av kundupplevelsen.

Hur fungerar returhanteringen idag?

För de flesta e-handlare så funkar den fysiska hanteringen – men planeringen, organiseringen, och styrningen av returhanteringsprocessen är långt från optimalt.

Vad finns det för förbättringspotential?

O ja, den är enorm. Däremot är medvetenheten kring detta låg. Förutom att utveckla ny kunskap, syftar vår forskning till att sprida kunskap till alla involverade. Här har vi mycket kvar att göra.

Hur ser framtidens returlogistik ut?

Troligen kommer e-handlare i större utsträckning att börja konkurrera med varandra genom en effektiv returhanteringsprocess. Med insikten att återkommande kunder som returnerar produkter oftast står för en majoritet av totala vinsten så är detta en naturlig utveckling.

Vad är något av det viktigaste att tänka på gällande returlogistiken om du driver en e-handel?

Följande två frågor är de viktigaste att diskutera: Hur ser företaget på returer? Vilken strategi har förteget i utformningen av returhanteringsprocessen?

 

Se Daniel Källström & Klas Hjort på Ecommerce & ShopTech Mässan den 18 April kl. 14.15, Scen 2, för att få veta mer om framtiden inom logistik – svaret på en framgångsrik E-handel!