Du kanske själv följer ett klädmärke eller favoritprodukt på internet. Eventuellt prenumererar du på deras nyhetsbrev och följer deras uppdateringar på Facebook eller Twitter. Det är ganska vanligt och man effektiviserar att få vald information om ett företag och produkter utan att söka varje gång.

Engagera dina följare

Som företag är det ganska fantastiskt att du kan engagera dina kunder att bli dina följare och sociala ambassadörer i digitala medier. Vanligtvis för att ytterligare sprida din information och nyheter i sina sociala nätverk eftersom det ger en sån enorm effekt, som dominobrickor där de alltid påverkar i nästa led.

Följare bygger förtroende

Föreställ dig att dina följare viskar en het nyhet till en nära vän om något de tycker om, de har samma intresse, vilket är ganska troligt och delar länken i sitt sociala nätverk. Genomslagskraften är stark och det är egentligen detta man kan utnyttja som företag om man arbetar med sociala ambassadörer för att sprida sina nyheter med kunder och besökare.

Sociala ambassadörer gör jobbet

Först av allt har förtroendet på internet stor betydelse. Man delar inte vad som helst och absolut inte när man inte vet källan. Förtroendet i sociala medier är av stor vikt och man spelar med sin egen betydelse i vänkretsar för att hålla sig förtrolig bland sina vänner. Dina ambassadörer skapar uppmärksamhet med företagets nyheter och publiceringar och det skapar intresse. När en sociala ambassadör delar företagets nyheter skapas en trend i vänkretsar som gillar samma saker, det blir en snackis och sprider sig snabbt genom olika grupper.

När en vän delar nyheten ser du den tillsammans med dennes andra vänner, när du sedan delar länken i ditt nätverk finns det ofta flera nya vänner som du delar med. Dessa kan i sin tur dela vidare och vidare tills det inte tar slut. Nyheter och publiceringar får en enorm spridning och ditt företag får massor med publicitet.

De flesta har flera hundra vänner och delar gärna med sig av bra saker och erbjudanden man ser och läser på nätet. I sociala medier är det mer vanligt än andra medier. Ingen skickar egentligen vidare ett nyhetsbrev man fått på en prenumeration lika lätt som man delar en länk i sina sociala medier. Det blir en ganska direkt effekt om man har vänner med liknande intressen.

Strategier för sociala medier

De strategiska beslut och strategi som krävs för att du ska lyckas gör du förslagsvis tillsammans med din webbyrå eller en frilansande digitala strateg som arbetar med sociala medier och marknadsföring. Det som krävs är egentligen bra koll på marknadsföring på internet och sociala medier.

Äg dina sociala konton

Med dina konton medar jag att ditt företagsnamn bör registrera konton med företagsnamnet även om de inte används idag. Ditt företagsnamn är ditt i ditt registrerade bolag. Någon annan kan dock registrera ditt företagsnamn på sociala medier och skada ditt företag utan mening. Det är svårt att bygga ditt varumärke i sociala medier om du inte har rätt namn, alltså samma som dit företag. Med viss modifikation ska du försöka heta samma i sociala medier som du heter som registrerat företag. Detta skapar förtroende och är även viktigt för ditt företag och dina följare.