E-handel når ständigt nya höjder samtidigt som konkurrensen samt möjligheterna med e-handeln ökar. Med nya plattformar som läsplattor och smarta telefoner når vi konsumenterna under princip alla dygnets vakna timmar.
Daniel Lantz, författare till boken ” E-handel – så driver och utvecklar du den”, har valt ut de starkaste e-handelstrenderna för 2013.


Internationaliseringdaniel
Vi ser idag allt fler e-handlare som har långsiktiga strategier med internationalisering som mål, att nå nya marknader, och just internationalisering är e-handels stora styrka. Ju tidigare företag planerar för en internationell satsning desto lättare och bättre kan man förbereda sin organisation för ett sådant kliv.

Det finns e-handelsföretag som lyckats genomföra internationella satsningar under sitt första år vilket tydligt visar den styrka e-handeln har när det kommer till expansion. En mycket liten organisation kan sitta centralt i Sverige och administrera e-handeln för många olika länder lika effektivt som att sitta på lokala kontor.


Snabba leveranser

Snabba leveranser under dagen är en bra möjlighet för e-handeln att ta ytterligare marknadsandelar från den fysiska handeln. Trenden har börjat ta fart i USA genom eBay, Amazon och Walmart. Detta är ett bra sätt för e-handeln att konkurrera mot den faktiska möjligheten för konsumenter i storstäder att snabbt gå ner till den fysiska affären på exempelvis lunchen som i det hänseendet är ett starkt alternativ till att handla online. På landsbygden där närheten till fysiska butiker inte är lika utbredd finns heller inte samma konkurrens. Vi får se hur lång tid vi får vänta tills trenden når Sverige.


Mobil anpassning

Användandet av smart phones och surfplattor ökar lavinartat och medför att e-butiker behöver anpassa sin webb för de olika plattformarna. Responsive Web Design har blivit ett väl använt begrepp som innebär att en webbplats förändras beroende på vilken skärmupplösning besökaren har.
På så sätt är besökarna garanterade en bra upplevelse oavsett om man surfar med läsplatta eller mobiltelefon. Dock är det viktigt att komma ihåg att även kassaförfarandet behöver vara mobilt anpassat då andelen konsumenter som genomför köp via mobila plattformar också ökar.