Skriva ett pressmeddelande kan för den oinvigde ibland kännas svårt. Men när det kommer till kritan är det ganska enkelt. Språket ska vara klart, rakt, tydligt, kort och koncist.

1. Gör journalistens jobb.
Försök tänka och framför allt skriva som en journalist. Besvara de vanliga journalistiska frågorna: vem, vad, när, hur, var och varför? Om alla nödvändiga frågor är besvarade och den är korrekt skriven ökar detta chansen för publicering dramatiskt. Då kan journalisten i princip kopiera och klistra in din text.

2. Är det en nyhet?
En nyhet är unik, aktuell och berör många. Det är inte du och ditt företag som ska stå i centrum och berätta hur bra ni är, utan du ska helst bidra med någonting till läsarna.

3. Slagkraftig rubrik
En intressant rubrik gör att ditt pressmeddelande undviker papperskorgen. Därför bör du lägga mycket tid på rubriken. Var gärna lite kontroversiell, men tänk på att skriva journalistiskt och inte reklamiska. Rubriken får heller inte vara för lång för då får den inte plats. Håll den gärna på max en rad.

4. Locka till läsning i ingressen
Ingressen kommer direkt efter rubriken, är vanligtvis fetmarkerad och består av tre till fem rader. Den är till för att sammanfatta nyhetens mest intressanta delar. Man kan i princip säga att ingressen ska kunna läsas fristående från resten av nyheten. De är viktigt att du skapar ett intresse till att läsa vidare.

5. Viktigaste först
Journalister skriver enligt en trattmodell (eller omvänd pyramid) där det viktigaste kommer först. Detta gäller främst tidningar eftersom man börjar stryka från slutet om texten inte får plats. Säg därför det viktigaste först och gå in på detaljer efter det.

6. Bilder och film
Journalister gillar när det finns bra högupplösta pressbilder att tillgå. Se till att göra dessa tillgängliga för journalisten och inkludera gärna en webbild i själva releasen. Vi rekommenderar ett pressrum hos Mynewsdesk där journalisten kan se hela ditt bildarkiv och använda bilder de tycker passar. Kom ihåg att skriva informativa bildtexter.

7. Undersökningar
Om du utför en undersökning om något intressant ämne eller produkter ökar du chansen att få din nyhet publicerad. Undersökningar signalerar objektivitet (så länge de görs rätt) och kan påvisa trender. Allt extramaterial (som inte är text) är intressant, nämligen unika bilder, tabeller, grafik och video.

8. Presentera webbutiken
Skriv en presentation om er webbutik längst ned i pressmeddelandet. På så sätt kan du berätta vad ni gör utan att blanda in det i själva texten.

9. Tydliga kontaktuppgifter
Nyckeln här är att hjälpa journalisten så mycket det bara går. Se till att alla dina kontaktuppgifter – telefonnummer, titel, facebookssida, webbutik, blogg Twitteradress  och e-postadress – finns med så att journalisten lätt kan nå dig om det behövs. Se också till att kontaktpersonen finns tillgänglig när och om journalister ringer.

Några fallgropar

1. Skriv inte reklam
Pressmeddelanden är inte reklam. Använd därför inte superlativ och förskönande adjektiv. ”Äntligen är den här!” eller ”Superbra rengöringsmedel!!!” är inga rubriker som inger förtroende eller för den delen signalerar journalism. Det är reklamiska och hör inte hemma i en seriös tidningsartikel.

2. Flera nyheter
Fall inte för frestelsen att pressa in olika nyheter i ett och samma pressmeddelande. Det förminskar värdet av varje enskild nyhet. Två nyheter redovisas i två olika pressmeddelanden.

3. Sena utskick
Skicka inte pressmeddelandet på eftermiddagen – då är de flesta reportrar upptagna. Om ni inte hinner skicka det på morgonen eller tidig förmiddag är det bättre att vänta till nästa dag, om det är möjligt.

Källor:
http://insight.mynewsdesk.com/sv/tips/news-journalists-will-read
http://www.westander.se/pressmeddelandetips.html
http://www.foretagande.se/hur-du-skriver-en-pressrelease-som-skapar-publicitet/
http://www.backendmedia.se/2009/03/15/sa-skriver-du-ett-pressmeddelande/