3 goda länkråd som gynnar din e-handels trovärdighet

Inom SEO finns det otaligt många vägar och genvägar att välja för att nå en ökad domain rating. Det finns emellertid både bra och dåliga metoder att välja när man arbetar med sin länkbyggnad. 

Att skapa länkar har under många år varit ett av de viktigaste elementen för att bli en relevant och auktoritär spelare inom sin nisch. För att lyckas slå konkurrenter och ranka högt i de organiska resultaten krävs därför en ärlig och trovärdig länkprofil. 

Länkbyggnad blir därför ett viktigt område att ta sig an för att skapa organisk synlighet och inte minst en ständig, organisk tillväxt. 

I den här artikeln finns tre fundamentala tips som kommer kunna öka din domain rating och konkurrensutsätta inom just din bransch. Men innan vi sätter oss in detta behöver vi förstå vad domain rating faktiskt är. 

Vad innebär domain rating? 

Domain rating är ett mått som som används för att beräkna styrkan på en domän, baserat på dennes länkprofil. Skalan går vanligtvis från 1-100 i en logaritmisk modell. Detta gör det därför svårare att gå från 59-60 än från 9-10. 

Den logaritmiska skalan innebär att en domän med DR 20 är mer än dubbelt så auktoritär än vad en sida med DR 10 är. Förutom DR, finns samma skala även på en URL-nivå, som baseras på alla inkommande länkar till en specifik URL.

Om du vill kontrollera hur hög domain eller URL-rating en hemsida har, går detta att kontrollera med flera olika SEO-verktyg.  

Alternativt kan man anlita en byrå likt Bonzer för att få en fullständig analys över domain och URL rating, så väl som den övergripande länk profilen och andra relevant SEO insikter.

Hur beräknas domain rating? 

Domain rating beräknas med hjälp av tre olika steg som består av: 

  • Antalet domäner som länkar till dig.
  • Domain rating bakom dom domäner som länkar till dig.
  • Antalet sidor som varje domän länkar till.

Förstår man dessa tre steg och aktivt arbetar med dom, så har man vad som krävs för att kunna öka auktoriteten på sin webbplats. 

3 användbara tips för att öka din domain rating

Det korta svaret för att öka trovärdighet och domain rating på sin e-handel är att öka antalet “Dofollow” länkar som pekar till din domän och e-handel. Dessa är länkar som ger en effekt och ett värde till din webbplats.

Det kan låta smidigt att ordna, men naturligtvis finns det ett antal kvalitetskontroller som du behöver tänka på när du arbetar med inlänkningar till din e-handel. 

Värdet på en länk skulle exempelvis bli mindre om domänen som länkar har utgående länkar till precis allt och alla. Utan någon röd tråd. Detta minskar värdet på länken till din sida avsevärt. Om värdet på en länk minskar, så minskar även sannolikheten för att din domain rating ska stiga tack vare länken. 

För att få så starka, trovärdiga och relevanta länkar som möjligt in till din e-handel så finns det framgångsrika riktlinjer att följa. Till exempel triangeln av länkbyggnad som beskriver de olika attributen av en länk väldigt väl.

För att vara lite extra specifik så kommer här tre tips som med stor sannolikhet kommer att öka trovärdigheten för din e-handel. 

1. Skapa värdefullt innehåll för din målgrupp 

Om du vill att andra webbplatser ska länka till dig så måste ditt innehåll uppfylla användarens behov och krav på ett sätt som gör att man känner sig nästintill tvungen att dela med sig av just ditt innehåll. 

Ju mer värde din målgrupp ser i ditt innehåll, desto mer sannolikt är det att andra delar med sig av det och länkar tillbaka till dig. 

I förlängningen bör innehållet alltid vara unikt anpassat så att det sticker ut. Innehåll som väcker större intresse är ofta innehåll som användarna kan interagera med och som väcker uppmärksamhet. Sådant innehåll är ofta visuellt tilltalande som gör att man gärna delar med sig och länkar till det. 

2. Starka länkar skapas via digital PR

Som tidigare nämnt så finns det otaligt många metoder man kan använda sig av inom länkbyggnad. Detta är nog det området inom SEO som har missbrukats allra mest och genom åren har oärliga länkstrategier straffats av sökmotorer. 

Länkmetoder som går ut på att köpa länkar strider mot Googles riktlinjer och kallas för “Black Hat SEO”. Dessa länkar kan beskrivas som luftslott som sprängs så fort algoritmen upptäcker att det inte finns en genuin uppsättning länkar till din domän. 

Metoder att förespråka när du jobbar med länkar är att med ett bra innehåll och en digital PR-strategi skapar naturligt, starka länkar. Innehåll och länkar är starkt sammankopplade inom sökmotoroptimering. Att via en uppsökande och informativ process tipsa sina branschkollegor om relevant innehåll är en hållbar och trovärdig strategi som sökmotorer premierar. 

Detta innebär alltså att ett färre antal länkar som är auktoritära och relevanta kommer att göra större underverk för din domän, än vad 10-20 köpta länkar någonsin kommer att göra. 

3. Intern länkbyggnad är lågt hängande frukt för din domän

Om din domän redan består av en stabil domain rating med flera undersidor som presterar på topp, så bör dessa även vidarebefordras internt.  

När det gäller att skapa länkar så behöver detta inte bara vara externa länkar. Interna länkar lägger också till ett värde för din domän som ökar auktoriteten för din domän och därmed är sannolikheten stor att ranka bättre hos sökmotorer som Google. 

Sammanfattning

För en e-handel som vill arbeta med sin länkstrategi så bör detta alltid göras genom att få in relevanta länkar från domäner som går i linje med din bransch och nisch. Jobbar du t.ex med att sälja skor, så kommer en länk från en modebloggare vara mer relevant än vad en länk från en IT-relaterad hemsida kommer att vara. På samma sätt är det viktigt att alltid säkra upp ditt innehåll med relevant fakta och källor som tillåter dina besökare att läsa mer om ämnet i fråga. Skriver du till exempel om säkerhetspolicy på din hemsida, är en god idé att addera extra läsning via en extern länk. 

Att starka, relevanta domäner länkar och tipsar om just ditt innehåll till en målgrupp som liknar din egen, kommer att gynna din ranking och synlighet mot potentiella kunder. 

Ärlighet varar alltid längst, framförallt när det kommer till att bygga länkar till din webbplats.