Dropshipping

Dropshipping innebär att en distributör eller tillverkare levererar varor direkt till en slutkund, på uppdrag av ett distanshandelsföretag.
Dropshipping är vanligare i USA men blir allt vanligare i Sverige.