Facebook

70 procent av svenska internetanvändare någon gång besöker Facebook