Artificiell intelligens

AI är en gren av datavetenskapen som syftar till att skapa datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom lärande, problemlösning och självständigt beslutsfattande. Detta uppnås genom att använda algoritmer och modeller som simulerar mänskliga kognitiva processer, såsom inlärning, uppfattning och resonemang. //chatGPT