Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande.