Facebook ads

Annonsering på Facebook har blivit en oerhört effektiv kanal för både små och stora företag. Allt fler lägger allt större del av sin budget på marknadsföring på Facebook.