Mätmetoder

Mätmetoder, kvantifierar en trend, dynamik eller utmärkande drag”. Det låter ju ganska enkelt och bra, eller hur?