SEO och SEM är två olika marknadsföringskanaler men med ett gemensamt mål – att driva trafik från Googles sökresultat till din webbsida. I den här artikeln presenterar jag fem synergier mellan SEO och SEM och varför de arbetar bättre tillsammans.

Det är vanligt att olika personer sköter insatserna för SEO och SEM på ett företag. Ser det ut så även hos er? Då finns det en stor fördel i att dela med sig av information till varandra och att samarbeta mellan områdena. Det kommer gynna era insatser inom såväl SEO som SEM.

Men innan vi går in på detaljerna om hur de olika områden kan effektiviseras och samarbeta så vill jag poängtera att SEM och SEO i grunden fungerar olika. Det är viktigt att tänka på att SEM ger omedelbart resultat, medan SEO ger långsiktiga resultat. På Maia brukar vi likna SEO med ett maraton och där SEM mer liknar en sprint. Så istället för att ställa dem mot varandra försök att få dem att jobba tillsammans för att öka effektiviteten. För sanningen är att båda delar behövs för att du ska kunna uppnå maximal potential med din digitala marknadsföring i sökresultaten. Att satsa och lägga alla ägg i en korg, oavsett om du väljer SEM eller SEO, kan vara riskfyllt.

Genom att sluta se på SEM och SEO som två rivaler och istället som två marknadsföringskanaler som kompletterar varandra så kan du skapa en riktigt bra grund och även nå framgångsrika resultat med din marknadsföring. Hur undrar du kanske nu? Låt mig presentera 5 synergier mellan SEM och SEO som lyfter ditt arbete med digital marknadsföring på Google.

1. Bättre Quality Score med on-page optimering

Inom SEM strävar du efter bättre Quality Score som leder till lägre PPC-kostnader. Quality Score består av tre delar, där Landing Page Experience är en av aspekterna att arbeta med för att få bättre poäng. Det är Google Ads sätt att estimera hur relevant och användbar sidan är för personen som klickar på din annons. Här vill man sträva efter att presentera en sida som är tydlig och som erbjuder bra innehåll som tillgodoser användarens behov. Och det är här SEO kommer in i bilden.

Genom att sökmotoroptimera landningssidan on-page kan du erbjuda relevant innehåll för söktermen och förbättra användarupplevelsen vilket ger bättre Quality Score och lägre PPC-kostnader som i sin tur leder till ökad ROI. En tydlig anledning till varför SEM- och SEO-team bör samarbeta.

2. Testa ad copy och förbättra din metadata

Har du koll på vilken ad copy som presterar bäst? Då kan du dra lärdomar från den insatsen inom SEM och även införa samma tänk på meta titlar och meta beskrivningar. A/B testa rubriker och beskrivning för dina sökannonser och applicera det sedan på SEO och din metadata för ökad CTR från det organiska sökresultatet.

3. Ökad varumärkeskännedom

Att både synas med en annons och i det organiska sökresultatet kan öka varumärkeskännedomen. Du tar upp dubbelt med plats och får därmed dubbel synlighet. Folk tenderar att lita på varumärken som de känner till. Så ta till vara på möjligheten att bygga brand awareness. Dessutom ökar trovärdigheten när en webbsida visas flera gånger i resultatet för en sökning. Så var inte rädd för att köra sökannonser på utvalda sökord där ni även har en god organisk synlighet.

4. Ökad CTR med dubbel visning

Denna punkt hänger såklart ihop med föregående, men tål att lyftas individuellt. Genom att synas i både det betalda och organiska söket kan ni uppnå högre klickfrekvens (CTR) till er webbsida. En tidigare studie av Google visar att 89 % av annonsklicken ersätts inte av klick på det organiska sökresultatet när sökannonser pausas. En annan studie visar att när ett varumärke visas både som annons och i det organiska sökresultatet så tar webbsidan del av 92 % av klicken, jämfört med att de bara får 60 % av klicken om de enbart syns organiskt. Dubbel visning kan alltså ha stor inverkan på klickfrekvensen och gynna både SEM och SEO.

“När ett varumärke visas både som annons och i det organiska sökresultatet så tar webbsidan del av 92 % av klicken, jämfört med att de bara får 60 % av klicken om de enbart syns organiskt.”

5. Sökordsanalysen – grundpelare inom både SEM och SEO

En sökordsanalys ligger till grund för både SEM- och SEO-arbete, även om urvalet av sökord skiljer sig mellan dem. För SEM vill du hitta sökord som ligger nära konvertering och detta kan även gälla SEO. Men för SEO vill du även synas på sökord där du kan erbjuda mer information och föra personen längre fram i köpresan.

För att effektivisera arbetet med att hitta relevanta sökord för SEO kan SEM-teamet dela med sig av data från Google Ads om sökord som tidigare sökts på, genererat klick och konverteringar. På så sätt har SEO-teamet mer data att gå på och kan enklare prioritera och välja sökord som kanske har en lägre sökvolym men starkare sökintentioner kopplat till den tjänst eller produkt som säljs. Exempelvis kan rapporten Search Terms vara av intresse för SEO, då det kan ge ytterligare insikter som inte upptäckts i verktyget Google Search Console.

Teamwork makes the dream work

Förhoppningsvis har du nu upptäckt hur SEO och SEM kan komplettera varandra och samarbeta för att nå framgångsrika resultat. Om olika team sköter SEM och SEO på ditt företag kan det vara en god idé att arbeta närmare varandra och utbyta värdefull information. För som man brukar säga, teamwork makes the dream work.