6 tips för Google Shopping

Adtail.com är experter inom Google Shopping och hjälper idag e-handlare att växa. Google Shopping är det marknadskanalen som växer mest för e-handlare men de flesta vet fortfarande inte hur man gör.
Adtail ger sina bästa tips för att nyttja Google Shopping på bästa sätt.

1. Har du en bra feed?
Det viktigaste inom Google Shopping är att ha en kvalitativ feed. Som e-handlare vill man helst slippa allt det tekniska som till exempel att kvalitetssäkra en produktfeed. Dock kan det löna sig att se till att den feeden man har innehåller alla attribut som Google kräver samt rekommenderar. Ju bättre man uppnår rekommendationerna desto högre kvalitetspoäng får hela Shopping-kampanjen. Detta bidrar sen indirekt till bättre synlighet och högre klickkonvertering.

2. Skapa bra Google-kategorier
Google har en egen kategorisering (https://www.google.com/basepages/producttype/taxonomy-with-ids.sv-SE.txt ) och vill helst att alla produkterna kopplade till någon kategori. Detta får man genom att ange i feeden vilken Google-kategori produkten tillhör. Det är helt klart en stor fördel att kategorisera sina produkter till Googles kategorier vilket skapar högre kvalitetsstatus samt kan ge fördel i synlighet för butikens produkter.

3. Kolla över önskvärda attribut
Att ha med alla attribut som Google kräver är ett måste för att komma live. Men att även kolla lite extra på de rekommenderade attributen kan vara värt att lägga lite tid på. Läs igenom Google produktdataspecifikation för att förstå vad de olika innebär och vilken roll de spelar om du väljer att ha med dem eller inte. Många valfria attribut är bra att ha med då de förbättrar annonsens resultat. Om vissa attribut inte finns i feeden så försök ta teknisk hjälp för att se hur man kan komplettera dessa på olika sätt.

4. Gruppera produkter internt
Skapa bra produkgrupperingar för enklare hantering av din annonsering. När man skapar Shopping-kampanjen i Adwords så kan man göra grupperingar för att kunna lägga olika bud och olika inställningar på olika produktgrupper. Initialt är butikens kategorier och varumärken bra att utgå från och man kan också gruppera efter leverantör eller prisklasser. Skissa ner först hur du skulle vilja gruppera dina produkter utefter annonseringsaspekt om vissa skiljer sig i vinstmarginal, priser eller säsongsbetoningar.

5. Optimera produkttitlar och data
Fundera lite över hur dina kunder söker för att hitta dina produkter. Om dina produkttitlar är väldigt korta och inte innehåller den information som finns i potentiella kunders söktermer så kommer de inte att vara synliga på ett effektivt sätt. Effektiva sätt att optimera sina produkttitlar på är att utöka med information från andra attribut t.ex varumärke, kategorier, storlek, färg osv. Utgå från en kunds perspektiv och samla på dig söktermer för att kunna optimera datan som finns hos dina produkter. Finns det många sökningar på t.ex “Vita sneakers converse storlek medium” är det bra om den informationen även finns med i titlarna för att komma högt upp i sökresultaten.

6. Följ upp resultat och optimera
När allting är på plats och produkterna syns optimalt så kan man börja successivt analysera den statistik som kommer in. Om du inte redan har konverteringsspårning aktiverat så är det ett måste för att kunna göra någon optimering. Ta fram rapporter från Adwords för att se vilka produkter som syns mest, vilka söktermer som brukas och hur försäljningen ser ut i olika produktgrupper. Optimera sen utefter de grupperingar som du har skapat. Använd dig även av negativa sökord om du märker att produkterna syns på fel söktermer. Tycker man det är mycket att hantera och krångligt så va inte rädd för att ta hjälp externt.

Google Shopping är trots sin kraftiga tillväxt något skapligt nytt på skandinaviska marknaden och det gäller för e-handlare att testa sig fram för att se vilken nytta det innebär för just ens egna butik.

 

Google har en egen nybörjarguide för dig som inte har testat Google Shopping tidigare: https://support.google.com/merchants/answer/188493

Behöver du mer information eller hjälp med Google Shopping så kontakta gärna oss på Adtail http://se.adtail.com/kontakt