Att lära sig om artificiell intelligens (AI) är viktigt av flera skäl:

  1. Karriärmöjligheter: AI-kompetens efterfrågas på arbetsmarknaden och kan öppna dörrar till högkvalificerade jobb.
  2. Teknologisk utveckling: AI är en snabbväxande teknik som påverkar olika branscher, så förståelse är värdefull.
  3. Effektivitet: AI kan automatisera uppgifter och öka effektiviteten i arbetsflöden.
  4. Lösning av komplexa problem: AI kan hantera stora datamängder och hjälpa till att lösa komplexa problem.
  5. Framtida förberedelse: Användningen av AI kommer att öka, så lärande är en investering i framtiden.

Oavsett om du vill förbättra dina jobbmöjligheter, förstå teknikens påverkan eller vara med i teknologins framtid är AI-utbildning en värdefull resurs.


1️⃣ AI för Alla:
AI For Everyone Course (DeepLearning.AI) | Coursera
AI är inte bara för ingenjörer. Om du vill att din organisation ska bli bättre på att använda AI, är detta kursen att rekommendera för alla – särskilt dina icke-tekniska kollegor.
I denna kurs kommer du att lära dig:
Betydelsen bakom vanliga AI-termer, inklusive neurala nätverk, maskininlärning, djupinlärning och datavetenskap.
Vad AI realistiskt kan – och inte kan – göra.
Hur man upptäcker möjligheter att tillämpa AI på problem i din egen organisation.
Vad det känns som att bygga maskininlärnings- och datavetenskapsprojekt.
Hur man arbetar med ett AI-team och bygger en AI-strategi i ditt företag.
Hur man navigerar i etiska och samhälleliga diskussioner som rör AI.


2️⃣ AI ChatGPT Prompts-utbildning för Utvecklare:
ChatGPT Prompt Engineering for Developers – DeepLearning.AI
I kursen “ChatGPT Prompt Engineering for Developers” kommer du att lära dig hur man använder en stor språkmodell (LLM) för att snabbt bygga nya och kraftfulla applikationer. Genom att använda OpenAI API kommer du att kunna snabbt utveckla förmågor som lär sig att innovera och skapa värde på sätt som tidigare var kostnadskrävande, mycket tekniska eller helt enkelt omöjliga. Denna korta kurs, undervisad av Isa Fulford (OpenAI) och Andrew Ng (DeepLearning.AI), kommer att beskriva hur LLMs fungerar, ge bästa praxis för prompt engineering och visa hur LLM API kan användas i applikationer för olika uppgifter.


3️⃣ Googles Generativa AI-lärande:
Google Cloud Skills Boost
Denna kurs ger en översikt över koncept för generativ AI, från grunderna för stora språkmodeller till principer för ansvarsfull AI.

4️⃣ ChatGPT & Googles Bard för Inkluderande Produktutveckling:
Free ChatGPT Tutorial – Google BARD and ChatGPT AI for Increased Productivity | Udemy
Lär dig ChatGPT & Google BARD
Ny färdigheter som är oerhört användbara


5️⃣ AI Foundations for Specialization:
AI Foundations for Everyone Specialization [3 courses] (IBM) | Coursera
Lär dig efterfrågade färdigheter från universitets- och branschexperter
Bemästra ett ämne eller verktyg med praktiska projekt


6️⃣ ChattGPT, Midjourney, Freetivity, Bard, DALL-E, AI Crash Course:
Free ChatGPT Tutorial – ChatGPT, Midjourney, Firefly, Bard, DALL-E, AI Crash Course | Udemy

Lär dig #chatgpt, #midjourney, Google #bard och DALL-E med snabba och praktiska crashkurser.
Använd Midjourney & DALL-E för att generera fotorealistiska bilder, illustrationer och digital konst i vilken stil som helst.
Lär dig använda ChatGPT för att generera och redigera alla typer av text från artiklar, videomanus, sociala medieinlägg, e-postmeddelanden och mer


7️⃣ Bli en AI-Powerade Ingenjör: ChatGPT, GitHub Copilot:
Free ChatGPT Tutorial – Become an AI-Powered Engineer: ChatGPT, Github Copilot | Udemy

Praktiska tillämpningar av GitHub Copilot i programutveckling
Introduktion till Copilot Labs, en öppen initiativ som skapar kraftfulla AI-verktyg för utvecklare
Några punkter du kommer lära dig
* Översikt av AI-verktyg för utvecklare och deras påverkan på programutveckling
* Introduktion till ChatGPT, en språkmodell utvecklad av OpenAI för kodkomplettering och generering
* Integration av ChatGPT med populära IDE:er och textredigerare
* Praktiska övningar och projekt för att öva användning av ChatGPT för att generera kodsnuttar och komplettera kodblock
* Introduktion till GitHub Copilot, en AI-driven kodassistent som föreslår kod när utvecklare skriver
* Installation och konfiguration av GitHub Copilot med populära programmeringsspråk
* Praktiska tillämpningar av GitHub Copilot inom programutveckling
* Introduktion till Copilot Labs, en öppen initiativ som skapar kraftfulla AI-verktyg för utvecklare
* Bidrag till Copilot Labs och användning av de verktyg som utvecklats av gemenskapen
* Praktiska övningar och projekt för att öva användning av AI-verktyg för att effektivisera utvecklingsflödet