Gustav Westman från BrightBid

AI-optimering avgörande när det kommer till digital marknadsföring!

Vi hade nyligen en intressant intervju med Gustav Westman från BrightBid, ett snabbväxande adtech-företag som specialiserar sig på AI-optimering inom digital marknadsföring. Genom att kombinera AI och mänsklig expertis skapar BrightBid skräddarsydda Google Ads-rekommendationer som hjälper företag att driva kundanskaffning på en högre nivå.

Varför är AI-optimering avgörande när det kommer till digital marknadsföring?
AI-optimering är avgörande inom digital marknadsföring av flera skäl. För det första kan
marknadsföringskampanjer optimeras och anpassas i realtid baserat på data från
användarinteraktioner, vilket leder till effektivare och mer riktade kampanjer. AI kan även
användas för att analysera data från användarnas beteende och preferenser för att
identifiera vilka målgrupper som är mest sannolika att svara på en viss kampanj eller
erbjudande. Genom att använda AI för att analysera användardata kan man också anpassa
budskap och marknadsföringsmaterial för att passa olika segment av målgruppen.
Dessutom finns det stora ekonomiska fördelar, eftersom optimering av annonskanaler och
medier hjälper till att maximera avkastningen på investeringen.

Sammanfattningsvis kan AI-optimering hjälpa företag att få bättre resultat från sin digitala
marknadsföring genom att anpassa budskap och kampanjer till målgruppen, optimera
annonseringskanaler och automatisera processer.

Vi lever i en tid där AI utvecklas snabbare än vad vi kan kontrollera samtidigt som
jättarna har kapplöpning om att komma med de nyaste AI lösningarna, vad skulle ni
säga är våra största utmaningar framöver?

Det finns flera utmaningar som vi står inför när det gäller den snabba utvecklingen av AI.
En av de största utmaningarna är säkerhet och etik. Medan AI har potentialen att
revolutionera många branscher, är det också viktigt att säkerställa att AI inte används på ett
sätt som bryter mot personlig integritet, diskriminerar eller på annat sätt skadar samhället.
Detta kräver att regeringar och företag tar ansvar och tar fram etiska riktlinjer för utveckling
och användning av AI. Utbildnings- och kompetensbrist är en annan stor utmaning. För att
kunna utnyttja AI på ett effektivt sätt krävs människor med rätt utbildning och kompetens.
Detta innebär att ett större fokus måste läggas på att utbilda fler människor inom områden
som dataanalys och maskininlärning. Det är viktigt att tänka på dessa utmaningar och ta
hänsyn till dem när vi utvecklar och använder AI i framtiden.


Hur ser ni på att Bing integrerar sin tjänst med GPT-4?
Jag ser positivt på att fler företag integrerar AI i deras tjänster för att förbättra
användarupplevelsen och öka effektiviteten. Integrationen av GPT-4 i Bing kan eventuellt
leda till en förbättrad sökupplevelse för användare och ge Bing en konkurrensfördel
gentemot andra sökmotorer. GPT-modellerna är effektiva för att generera naturligt språk och
för att förstå användarfrågor på ett mer semantiskt sätt. Genom att integrera Bing med
GPT-4 skulle Bing kunna bli ännu bättre på att förstå användarfrågor och ge mer precisa
svar och förslag på sökresultat. Detta kan leda till en mer användarvänlig sökupplevelse och
en ökad effektivitet.

Vad finns det för risker för aktörerna som väljer att inte använda sig av AI-optimering i
sin digitala marknadsföring?
Det finns en stor risk att hamna efter sina konkurrenter eftersom flera AI-verktyg kan
effektivisera deras digitala marknadsföring. Marknadsteam kan alltså arbeta snabbare och
lägga ett större fokus på utveckling av strategier, istället för att spendera tid på repetativa
uppgifter. Att inte använda sig av AI-optimering i digital marknadsföring kan innebära flera
risker för aktörerna på marknaden. Här är några av de viktigaste riskerna:

 1. Missade möjligheter: Genom att inte använda AI-optimering riskerar aktörer att missa
  möjligheter till att nå ut till potentiella kunder på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av AI
  kan man till exempel optimera annonseringskampanjer baserat på data om
  målgruppens beteenden och preferenser, vilket kan leda till mer exakt riktad
  marknadsföring och bättre resultat.
 2. Ökade kostnader: Utan AI-optimering kan marknadsföring bli en dyr och ineffektiv
  process. Genom att använda AI kan man optimera annonseringskampanjer på ett
  mer kostnadseffektivt sätt och minska risken för att slösa pengar på annonser som
  inte ger någon avkastning.
 3. Konkurrensnackdelar: I en marknad där allt fler aktörer använder AI-optimering för
  sin digitala marknadsföring riskerar de som inte gör det att hamna på efterkälken. Det
  kan bli svårt att konkurrera med andra företag som använder AI för att optimera sin
  marknadsföring och attrahera nya kunder.


På vilket sätt förändrar AI och ChatGPT SEM (betalda sökningar) och hur kan
marknadsföring dra nytta av det?

Med den senaste lanseringen av ChatGPT4 vilket innebär att GPT4 nu har multimodala
funktioner som inkluderar konversationssökning och sentimentanalys, kommer användar
att kunna få ännu mer exakta resultat med minimal ansträngning, genom text-, röst- och
bildsökningar. Detta kan underlätta enormt för alla som arbetar med marknadsföring. AI och
ChatGPT kan påverka betalda sökningar genom att förbättra sökresultaten för användarna
och öka relevansen för annonsörerna.

Med hjälp av AI kan sökmotorer som Google och Bing använda avancerade algoritmer för
att förstå användarnas sökningar och visa mer relevanta annonser baserat på sökord,
sökbeteenden och andra faktorer. Marknadsförare kan dra nytta av detta genom att skapa
mer relevanta och målinriktade annonser. ChatGPT kan även användas av marknadsförare
för att skapa mer engagerande och interaktiva annonser som svarar på användarens frågor
eller ger dem mer information om produkter eller tjänster.

Vilka är de framtida trenderna inom AI optimering?
Det finns flera trender inom AI-optimering som kan förväntas i framtiden. Bland annat
djupinlärning som är en form av maskininlärning som använder neurala nätverk för att lösa
komplexa problem och förbättra prestandan för AI-system. Framtiden för AI-optimering
kommer att inkludera större användning av djupinlärning för att förbättra modellerna och
möjliggöra mer avancerade tillämpningar av AI. Autonom optimering är en annan
framväxande trend. Detta innebär att systemet kan optimera sig själv genom att använda
maskininlärning och andra tekniker för att lära sig och förbättras över tid. Detta kommer att
minska behovet av mänsklig intervention och göra AI-systemen mer effektiva.

Vilka konkreta åtgärder kan en liten e-handlare göra för att dra nytta av artificiell
intelligens?

En liten e-handlare med begränsad budget kan ta hjälp av olika verktyg för att förbättra
deras SEO, exempelvis kan ett AI-verktyg hjälpa till med att SEO-optimera texter. Som liten
e-handlare kan de olika AI-verktygen hjälpa till att hålla marknadsbudgeten nere. Chatbots
kan användas för att förbättra kundinteraktioner och ge en bättre kundupplevelse. Chatbots
kan även hjälpa kunder att hitta produkter och svara på frågor, och kan användas för att
utföra uppgifter som att hantera returer eller ge produktrekommendationer baserat på
kundens tidigare inköp, vilket även det kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere. Att använda
AI för att förbättra marknadsföringen genom att skapa målinriktade annonser och kampanjer
baserade på data om kundbeteenden och preferenser är en bra strategi för att göra det
mesta av varje annonskrona.

Vilka konkreta åtgärder kan en medelstor e-handlare göra för att dra nytta av
artificiell intelligens?

Genom att använda personaliserad marknadsföring, AI för kundtjänst,
produktrekommendationer, lagerhantering och prisoptimering kan en medelstor e-handlare
dra nytta av AI. Användning av personaliserad marknadsföring skapar mer relevanta
annonser och kampanjer genom att samla in data om kundernas beteende och preferenser.
AI för kundtjänst ger, genom den senaste tekniken, en stor fördel för de e-handlare som
väljer att integrera det i sitt system. Chatbots kan hjälpa kunder att hitta produkter, hantera
returer och svara på frågor, vilket avlastar kundtjänsten. AI kan även med fördel användas
för produktrekommendationer, lagerhantering och prisoptimering.

Vilka konkreta åtgärder bör den stora e-handlaren göra för att dra nytta av artificiell
intelligens?

En stor e-handlare kan investera i att utbilda marknadsteamet i AI och se över de flöden som
de redan har. Mycket av det repetitiva arbetet i digital marknadsföring går att automatisera
med hjälp av dagens AI-verktyg. Som stor e-handlare sitter man på stora mängder data,
vilket ibland kan vara en utmaning att veta hur man ska dra insikter och använda den till sin
fördel.
Några åtgärder som kan tas för att förbereda sin verksamhet och samtidigt öka försäljningen
är användningen av AI-algoritmer för att analysera kundens köphistorik och beteende för att
rekommendera produkter som kan vara av intresse för kunden.

Gustav Westman från BrightBid