Tips till dig som funderar på att annonsera i Google

Att annonsera i Google är ett effektivt sätt att öka antalet inkommande förfrågningar av den enkla anledningen att du exponerar dina produkter och tjänster för de som är intresserade av dem.

Om ditt företag funderar på att börja använda Google AdWords för att nå kunder som letar efter produkter och tjänster som ni erbjuder så finns det ett antal saker ni bör fundera igenom innan ni påbörjar er annonsering.

1. Har ni kompetensen som krävs?

Google AdWords är ett komplext annonsverktyg och för att annonseringen ska bli så effektiv som möjligt så kräver regelbunden optimering. Om ni inte arbetar med annonseringen på löpande basis och om ni inte har kompetensen kring hur annonseringen ska optimeras för bästa resultat så riskerar ni att resultaten uteblir och att ni kastar pengarna i sjön.

Känner ni exempelvis till begrepp som negativa sökord, bred matchning och kvalitetsresultat? Om inte, så överväg att ta hjälp att optimera er annonsering eller utbilda er personal i hur de arbetar med annonseringen annars riskerar ni att göra några av dessa misstag.

Fundera även kring prioriteringen av arbetsuppgifter för den som ska ansvara för annonseringen. Inledningsvis kommer arbetet med Google AdWords att kräva mycket tid tills ansvarig person har fått tillräcklig kunskap och rutin för att arbeta med annonseringen på ett professionellt sätt. Värdera medarbetarnas tid och ställ er frågan om det finns andra arbetsuppgifter som denna bör fokusera på istället.

2. Hur ska ni utvärdera annonseringen?

Innan ni börjar annonsera i Google är det viktigt att ni har tydliga målsättningar på er webbplats och att ni kan mäta dessa.

Här är några exempel på några olika målsättningar:

  • Antal köp
  • Antal skickade formulär, exempelvis bokningsförfrågningar
  • Antal sidvisningar för ett visst segment på er webbplats (t ex produktsidor)
  • Antal nya e-postprenumeranter
  • Antal nya leads

Ovanstående målsättningar kan skapas i Google Analytics vilket möjliggör att ni kan utvärdera hur olika sökord presterar och vilket resultat de ger i slutändan. Detta underlättar också för den som optimerar ert konto, som exempelvis kan justera bud beroende på hur olika sökord presterar.

Om ni dessutom kan uppskatta vad en genomförd målsättning (konvertering) är värd för er, så har ni tagit er uppföljning ett steg längre. Låt säga att ni erbjuder konferenslokaler till företag. Vad är det genomsnittliga ordervärdet för en konferensbokning? Hur många bokningsförfrågningar blir ett slutfört köp? Med svar på dessa frågor så kan ni uppskatta vad varje konvertering är värd för ert företag och jämföra kostnader och intäkter från annonseringen.

3. Vilka ändringar behöver ni göra på er webbplats?

S.k. konverteringsoptimering är avgörande för framgången för din webbplats och du behöver svara på frågan “Hur kan vi göra det så enkelt som möjligt för kunden att slutföra sitt köp?”.

När du har gjort din sökordsanalys, det vill säga analyserat vilka sökord som är relevanta för er att köpa, så måste ni fundera på vilka sidor på er webbplats (“landningssidor”) som annonserna ska länka till. Sträva alltid efter att skicka kunden direkt till informationen som de letar efter istället för att länka annonserna till startsidan. Om ni säljer både hundmat och kattmat och annonserar för “kattmat”, så länka inte till startsidan utan direkt till sidan för kattmat. Därifrån måste det finnas en logisk och tydlig väg för besökaren att ta nästa steg om de beslutar sig för att göra ett köp.

Om din webbplats inte innehåller logiska steg, eller upplevs som krånglig, trots att kunden har bestämt sig för att göra ett köp så finns det en stor risk att kunden väljer att avbryta sitt köp. Det är enkelt för kunden att gå tillbaka till sökresultatet och välja en annan leverantör.

Använd Google Analytics för att följa hur kunderna rör sig på er webbplats och koppla ihop datan med Google AdWords. Hur stor andel av besökarna lämnar den landningssida (“avvisningsfrekvens”) som de kommer till när de klickat på annonsen? En hög avvisningsfrekvens kan exempelvis tyda på att innehållet på sidan inte är relevant för det som användaren letade efter.

Lycka till!

Här är en bra e-postkurs som hjälper dig som vill lära dig mer om hur sökmarknadsföring fungerar.

Här finns fler artiklar med tips om hur du annonserar i Google