Anpassa din webbplats till kundernas behov

Jag har sagt detta i många år och skrivit en del om det för att det är bland det viktigaste i varje webbplats att anpassa sin webbplats efter kunden. Syftet är ju alltid att synas så bra som möjligt för de besökare som söker din produkt eller tjänst, har jag förstått detta rätt? Enligt mina kunder kan det vara någonting helt annat och att anpassa sig till marknaden är kanske det svåraste steget. I förståelsen om att man tar en plats på sin marknad men inte ser konkurrensen helt. Analysen saknas ofta och det är en färskvara man bör arbeta med mer kontinuerligt.

Anpassa din webbplats

Företag som kan sin sak kanske inte egentligen förstår tekniken som de måste använda för att sälja på internet. Man kanske bör investera i moderna verktyg som exempelvis den egna webbplatsen faktiskt utgör. I marknadsföringssyfte är det oftast den mest gedigna plattformen för att skapa sitt varumärke, bygga attraktion och därigenom jobba med innehåll och synlighet mycket mer. Genom att utbilda personal sköter man intern kommunikation för att nå ut till en extern marknad.

Genom att utveckla dina medarbetare och kollegor får du en starkare personalstyrka som kan ge mer och etablera personlig kommunikation med kunden. Kunskap är nyckeln dina medarbetare sitter med för att vara ditt varumärke utåt i din webbplats. Om det handlar om din e-handel eller företagets webbplats likställer jag betydelsen för marknaden. Det är ett ansvar gentemot marknaden och kunderna för att möta behov och efterfrågan på flera sätt.

Kundernas behov i analysen

Du som jobbar med e-handel vet betydelsen av analys och statistik. Där siffrorna visar vägen för att du ska kunna bli ännu bättre i bemötandet för kundens krav och anpassa din webbplats. När analysen visar på att dina kunder vänder i dörren. Det finns många frågor kring varför kunden inte beter sig som du tror eller önskar. Det som ligger till grunden för det är att förstå dina kunder genom att göra test och undersökningar med exempelvis intervjuer eller frågeformulär med iakttagande tester.

När kunden möts av en förståelse i sitt behov och får enkel handledning till hur de ska använda webbplatsen blir läget enklare och de kommer komma tillbaka. Speciellt när de känner sig välkomna och saker är vad det ter sig vara enligt deras uppfattning.

Test och åter test

För att kunna anpassa din webbplats till dina kunder bör du såklart veta vad de tycker om din webbplats. Det är svårt att göra test och det tar mycket tid och engagemang. En medarbetare bör i bästa fall vara på plats där kunden befinner sig, genomföra testet med användaren och därefter samla informationen i en databas för översikt att göra analys på förbättringar och läget med användaren.

Test är kanske bland det viktigaste i en webbplats. Se din webbplats som ett verktyg som ska fungera för alla att använda. Man säger att man ska målgruppsanpassa en webbplats för företagets kunder. Ingen kan faktiskt veta vem som är kunden men med tiden kan statistiken påvisa möjlig kundgrupp och därefter kan du anpassa dig ännu bättre efter dem.

Har du behov att genomföra test på dina användare hör du gärna av dig till mig för påseende om uppdrag. Ring Michael direkt för att boka möte.

mvh
Michael Baggelin