AR & 3D i E-handeln: Framtidens Potential Bromsas av Utmaningar – Henrik Arlestig Förklarar Varför

Trots att Augmented Reality (AR) och 3D-modellering utlovar en revolution inom e-handeln, har dessa teknologier ännu inte blivit den nya normen. Varför är det så? I podcasten Ehandelsnack ger experten Henrik Arlestig en inblick i denna frågeställning och belyser de hinder och möjligheter som präglar AR och 3D:s plats i den digitala handelsvärlden.


Teknologiska och Ekonomiska Utmaningar

En av de främsta anledningarna till att AR och 3D-teknikerna ännu inte har tagit fart i e-handeln är de teknologiska och ekonomiska utmaningarna som följer med implementeringen. Att skapa detaljerade och realistiska 3D-modeller av produkter är inte bara tidskrävande utan också kostsamt. För mindre e-handlare kan dessa initiala investeringskostnader vara avskräckande.

Brister i Konsumentupplevelsen

Arlestig pekar också på att många e-handlare ännu inte har lyckats utnyttja AR och 3D-teknologiernas fulla potential för att förbättra konsumentupplevelsen. Många konsumenter är omedvetna om dessa möjligheter, eller så erbjuds de inte på ett sätt som är lättillgängligt och engagerande. Detta skapar en klyfta mellan teknologins potential och dess faktiska användning.

Behovet av Standardisering och Tillgänglighet

En annan faktor som fördröjer AR och 3D:s genombrott inom e-handeln är bristen på standardisering. Det finns ingen enhetlig plattform eller format som stöds av alla enheter och webbläsare, vilket gör det svårt för e-handlare att erbjuda en konsekvent upplevelse till alla användare. Detta problem förvärras av den snabba utvecklingen inom teknikens värld, där nya innovationer ständigt förändrar spelplanen.


Framtiden för AR och 3D i E-handeln

Henrik Arlestig, VD och grundare av Fibbl, ser en ljus framtid för AR och 3D-teknik inom e-handeln, trots nuvarande utmaningar. Fibbls mål är att demokratisera dessa teknologier, göra dem tillgängliga och överkomliga för alla e-handlare, oavsett storlek. Genom tekniska framsteg har processen för att skapa 3D-modeller blivit både kostnadseffektiv och snabb, vilket är avgörande för småföretagare som tidigare såg stora hinder i implementeringen.

Fibbl erbjuder en prenumerationstjänst som sänker inträdesbarriärerna och möjliggör för företag att erbjuda en interaktiv och engagerande online shoppingupplevelse utan stora initiala investeringar. Dessutom bidrar Arlestig och hans team till utvecklingen av standardiserade format som förenklar användningen av AR och 3D-teknik över olika plattformar och enheter.

Genom dessa insatser strävar Fibbl efter att inte bara överbrygga teknikgapet utan också att föra e-handlare närmare den interaktiva och visuella framtid som AR och 3D utlovar. Med fokus på tillgänglighet och användarvänlighet kan Fibbl vara en katalysator för en ny era inom e-handeln där digitala upplevelser stärker kundengagemang och driver tillväxt.

Avslutande Tankar

Medan hinder kvarstår på vägen mot en fullständig integration av AR och 3D i e-handeln, är potentialen för dessa teknologier att förändra hur vi shoppar online obestridlig. Genom fortsatt innovation och samarbete inom branschen kan vi förvänta oss att se AR och 3D bli en alltmer integrerad del av vår digitala shoppingupplevelse. Henrik Arlestigs insikter i podcasten Ehandelsnack ger en viktig påminnelse om att framtidens e-handel kan vara närmare än vi tror, förutsatt att vi adresserar och övervinner de utmaningar som ligger framför oss.

Fler avsnittet på Ehandelsnack