Genom att förstå varför sökordet bör finnas på specifika ställen i en text blir den både bättre och användarvänligare. Förstå vad som är användarvänligt och du får med dig Google automatiskt.

”Skriv sökordet i rubrik, underrubrik och löptext så kommer Google ranka sidan bättre…”

Efter att ha läst en hel del guider på nätet kring den ”perfekta SEO-texten” så upplever jag att det är en sak som saknas. Nästan alla säger att Google vill ha sökordet i H1, i underrubrik och i löptext. Ytterst få förklarar däremot varför, förutom att ”Google vill ha det så”.

Kan en djupare förståelse för varför Google vill ha sökorden där vara en nyckel till bättre texter? Det skulle i alla fall kunna få skribenter att skriva mer användarvänligt och ha mindre fokus på Google.

Så läser vi på webben

Det är väsentlig skillnad på hur en text blir läst på webben mot hur den blir läst i en tidning eller i en bok. Olika media innebär olika sätt att ta till sig texten.

En produktsida hos en E-butik, guide i en blogg eller en nyhet blir läst ungefärligt på samma sätt –  med F-reading.

F står i detta fall både för ”Fast” (Snabbt) och mönstret som avläsningen av texten skapar. Det tar inte många sekunder förrän besökaren har bestämt sig för om det finns något intressant att läsa – eller inte. Det handlar alltså inte alltid om VAD som presenteras i texten utan om HUR informationen presenteras.

F står i detta fall både för ”Fast” (Snabbt) och mönstret som avläsningen av texten skapar

NNGroup presenterar en studie (rekommenderas för vidare läsning) där de följt hur besökarna avläser olika sidor och mönstret är oftast format som ett F. Ett sätt att läsa av sidan snabbt för att hitta det man letar efter.

Först blir rubriken och delar av, eller hela ingressen, läst varpå ögonen vandrar nedåt (vid vänster sida om texten) för att hitta något intressant. Vid underrubriker, punktlistor, bilder osv kan återigen ögonen dras in i texten för att läsa av den.

På detta sätt skapas ett avläsningsmönster som liknar ett F. De som har en bra text kanske kan nå upp till E också – dvs att personen ännu en gång scrollar ner och hittar något intressant.

Så anpassas texten

Utifrån att de flesta som besöker en webbsida läser av texten utifrån F-reading innebär det att:

  • Rubriken måste vara tydlig
  • Ingressen behöver innehålla en tydlig sammanfattning. Vissa läser ju enbart detta.
  • Löptexten behöver punktlistor, underrubriker, grafiska element, citat osv som återigen drar till sig intresset när besökaren scrollar neråt.
  • Tydliga underrubriker eftersom olika stycken behöver ”stå för sig sjäv”. Du kan inte alltid förlita dig på att besökaren läst texten innan.

Så tycker Google….

För att nu återgå till de återkommande tips som ges i nästan samtliga SEO-guider online.

”Skriv sökordet i rubrik, underrubrik och löptext så kommer Google ranka sidan”

Jag håller med om att det stämmer. Men det går lika väl att säga:

”Skriv sökordet i rubrik, underrubrik och löptext så kommer det bli användarvänligt”

Kanske är det så enkelt. Att Google sett hur användarna agerar när de läser av en text och premierar de som bygger texten användarvänligt. Att skriva texten så användarvänlig som möjligt innebär därmed per automatik att sökordet kommer på de platser som rekommenderas.

Men det är skillnad på att skriva texten utifrån att ”Google vill ha den så” och att göra det för att ”användarna vill ha den så”. Även om resultatet i vissa fall blir ungefär lika.

/ Johan Hummelgård SEO-skribent, Användarvänlighetsskribent som gärna håller fler Zoom-föreläsningar om texter och Google 😊