Bättre koll ger minskade fraktkostnader

Ett paket kan vara lätt men samtidigt stort. Sådana paket tar plats i bilen, och är resurskrävande att hantera.

Det transporteras miljontals varubrev varje år varav ca hälften är större än måtten för en modern fastighetsbox, vilket innebär att mottagaren i allt större grad blir aviserade om att hämta sitt ”brev” via ett ombud. Servicen upplevs som negativ av en stor del av både avsändare och mottagare.

Inom kort kommer PostNord att ändra sina maxmått för varubrev för att öka servicegraden för både avsändare och mottagare. De nya måtten gäller från 1 maj 2018 och gäller både inrikes- och utrikesbrev. Maximalt tillåten vikt bibehålls. De nya måtten för varubrev blir 340 x 240 x 70 mm (lxbxh). Mer om detta kan du läsa här.

Volymvikten

Att förstå och beräkna volymen för ditt paket kan också vara av yttersta vikt för att hålla nere kostnaderna.

Volymen av ett paket beräknas genom lxbxh, och för att räkna om volymen till vikt likställer man varje kubikmeter med 280 kg. Volymen multipliceras därför med 280 kg.

Fraktkostnaden baseras alltid på det högsta värdet av ditt pakets verkliga vikt och volymvikten, vilket innebär att om ditt paket väger 18 kg och volymvikten av ditt paket blir 35 kg, så betalar du frakt för 35 kg.

Det är yttermåtten som räknas när du räknar ut din volymvikt. En användbar kalkyl för att räkna ut din volymvikt hittar du här.