Vad hindrar en e-butik från att bli en Born Global? Här delar vi med oss några tankar.

Born Globals myntades av konsultfirman McKinsey i början på 1990-talet och betyder:

Unga företag som från tidigt skede blir hög-internationaliserade och exporterar en stor andel av sin produktion till andra marknader.

Men många e-butiker säljer redan till hela världen, är de inte Born Global då?

Det är delvis rätt i och med att e-handeln möjliggör att vem som helst med internet kan handla från din e-butik. Så om att vara en Born Global bara innebär att man kan nå ut till potentiella köpare med hjälp av internationell leverans-partner, då är alla e-butiker en Born Global.

För oss innebär Born Global att man som e-butik i ett tidigt skede har en internationell strategi med förmågan att konkurrera på alla marknader på samma villkor som de lokala aktörerna. Och för att lyckas med detta blir allting ännu mer komplicerat.

Vilka är de största hindren?

Utöver brist på kunskap och närvaro i marknadsföring och lokal marknadsmedvetenhet är ett av det mest uppenbara hindret för att en e-butik ska bli Born Global det fysiska engagemang som e-handel behöver ta hand om. I motsats till företag som Spotify (med en 100% immateriell produkt), som inte har ett stort behov av fysisk närvaro, måste e-butiker (i de flesta fall) leverera sina produkter fysiskt för att uppfylla alla åtaganden till sina kunder. Detta leder till att det finns en fysisk koppling mellan en e-butik och sina kunder som försvårar att bli en Born Global.

För att komma runt det hindret krävs effektiva logistiklösningar som håller nere fraktkostnaden och leveranstiden. Dagens e-handelskunder är otroligt kräsna när det gäller leveranstid. Ja, du kan till och med säga att de har blivit bortskämda då allt fler e-butiker erbjuder leverans samma dag på det flesta stora marknaderna. För att lyckas med detta krävs det mer eller mindre en fysisk närvaro i de marknader där ens kunder befinner sig. Men för en e-butik att från start bygga ett internt logistikcenter som klarar de globala kraven och ambitionerna är otroligt kostsamt och komplext.

Så hur blir en e-butik Born Global?

Det första steget är att lokalanpassa e-butiken med rätt språk men framförallt att bemästra den globala logistiken och värdekedjan.

Ett sätt att göra det på är att outsourca delar eller hela din logistikhantering för den aktuella marknaden till en lokal 3PL-partner. Detta möjliggör att din e-butik snabbt och enkelt kan sätta upp satellitlager på de aktuella marknaderna för att kunna konkurrera på samma villkor med de lokala aktörerna. Det vill säga – erbjuda leverans samma dag till dina slutkunder.

Låter detta intressant?

Prime Penguin erbjuder dig ett internationellt nätverk av utvalda 3PL-företag som är integrerade i vår plattform för en snabb och enkel uppkoppling mot din e-butik.

Vi på Prime Penguin ses gärna över en kaffe eller ett videomöte – slå gärna mig en signal på 079 337 90 53 eller mejla harald@primepenguin.com så tar vi ett snack om effektiv logistik!