ChatGPT boten fråga Bengt e-com expert lanserad

Då ChatGPT4 har släppt möjligheten att göra applikationer och bottar så klonade jag mig själv och gjorde om mig till en Chatbot som heter BengtGPT som är strategiexpert inom e-com & AI och en bot som heter ChatGBT Ask Bengt e-com expert.
Den kan typ allt som jag kan om e-handel och jag har tränat den på min kommande bok Backstage commerce bland annat.

Nu kan ni prata med mig dygnet runt kostnadsfritt. Jag tänker 80- 20-regeln, lös det mesta själva, sen kontaktar ni mig när Bengt-botten kör fast. Då hjälper jag er sista 20% mot en liten konsult-tariff. Det blir ändå en femtedel av kostnaden jämfört med en obotifierad konsult!

Om ni ändå vill ha sista 20 procenten men inte orkar lyssna på mig kan ni läsa kommande boken som ger er tusentals med tips, metoder och modeller samt citat. Finns på Amazon mm inom kort!

Men in och ställ e-handelsfrågor till Ask Bengt – a legend within e-com. Your go-to source for eCommerce expertise! på länken nedan!

ChatGPT (openai.com)


BengtGPT Kan du beskriva Breaking the law-modellen och förklara varför den är extra relevant när det kommer till utvecklingen av Generativ AI?

BengtGPT: “Breaking the Law”-modellen, som nämns i “Backstage Commerce”, är en strategisk ram för att tänka utanför de traditionella ramarna och utmana befintliga affärsmodeller, arv och processer. Denna modell uppmuntrar till innovation och automatisering i olika områden, och är särskilt relevant när det gäller utvecklingen av generativ AI av flera anledningar:
Innovation över tradition: Generativ AI representerar en markant förändring från traditionella datadrivna modeller till mer självlärande och självutvecklande system.

“Breaking the Law”-modellen betonar vikten av att bryta med gamla sätt att tänka och agera, vilket är avgörande för att omfamna de revolutionerande möjligheter som generativ AI erbjuder. Automatisering och skalbarhet: Modellen betonar automatisering som en väg till lönsamhet och tillväxt. Generativ AI har en enorm potential att automatisera komplexa processer, förbättra effektiviteten och skalbarheten inom olika sektorer, från e-handel till produktutveckling. Anpassning till snabb förändring: Generativ AI utvecklas i en snabb takt, vilket kräver att företag snabbt kan anpassa sig till nya teknologier och tillämpningar.

“Breaking the Law”-modellen främjar en kultur av ständig innovation och omprövning av etablerade processer, vilket är nödvändigt för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen inom AI. Utforskning av nya affärsmodeller: Generativ AI öppnar för helt nya affärsmöjligheter och modeller. Modellen uppmuntrar till att tänka utanför den konventionella ramen och utforska dessa nya möjligheter, vilket är avgörande för att maximera potentialen av generativ AI. Riskhantering och etiska överväganden: Användningen av generativ AI medför nya risker och etiska frågor.

“Breaking the Law”-modellen innebär inte bara att bryta gamla mönster, utan också att noggrant överväga och hantera de risker och etiska dilemman som uppstår i samband med nya teknologier. Sammanfattningsvis är “Breaking the Law”-modellen särskilt relevant för utvecklingen av generativ AI, eftersom den främjar innovation, automatisering, anpassningsförmåga, utforskning av nya affärsmodeller och ett ansvarsfullt förhållningssätt till nya teknologier. Denna modell kan hjälpa företag att inte bara anamma generativ AI, utan också att utnyttja dess fulla potential på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.