Ta ChatGPT-prompt till nästa nivå

Visst, vem som helst kan använda OpenAIs chattbot. Men med lite smart ingenjörskonst kan du få mycket mer intressanta resultat.

Men även om du bara kan skriva vad som helst i ChatGPT och få det att förstå dig, finns det sätt att få mer intressanta och användbara resultat från boten. Denna “prompt engineering” blir en specialiserad färdighet i sig.

Med lite smart ingenjörskonst kan du få mycket mer intressanta resultat!

Ibland krävs bara tillägget av några fler ord eller en extra instruktionsrad, och du kan få ChatGPT-svar som är på en högre nivå än vad alla andra ser—och vi har inkluderat flera exempel nedan.

För syftet med denna guide testade vi dessa uppmaningar med GPT-4: Den senaste versionen av ChatGPT vid skrivandets tidpunkt. Det borde dock fungera bra med äldre versioner av ChatGPT också.

Svar i tabellform
Få dina svar i tabellform ChatGPT kan ge dig svar i form av en tabell om du frågar. Detta är särskilt användbart för att få information eller kreativa idéer. Till exempel kan du tabulera måltidsidéer och ingredienser, eller spelidéer och utrustning, eller veckodagarna och hur de sägs på olika språk. Genom att använda uppföljningsfrågor och naturligt språk kan du låta ChatGPT göra ändringar i de tabeller den skapat och även producera dem i ett standardformat som kan förstås av ett annat program (som Microsoft Excel).

Generera text i din favoritförfattares stil
Genom noggrann styrning kan du få ChatGPT att lämna sin ganska tråkiga, sakliga standardton och skapa något mycket mer intressant – till exempel i stilen av din favoritförfattare. Du kan välja den brännande enkelheten i en berättelse av Ernest Hemingway eller Raymond Carver, den lyriska rytmen i en Shakespearesk pjäs eller densiteten i en Dickens-roman. Resultaten kommer inte i närheten av genialiteten hos författarna själva, men det är ännu ett sätt att vara mer kreativ med den genererade texten.

Begränsa svaret till ett visst antal ord
Sätt gränser för svaren du får ChatGPT kan verkligen imponera när den ges begränsningar att arbeta inom, så var inte blyg när det gäller att be boten begränsa sina svar till ett visst antal ord eller ett visst antal stycken. Det kan vara allt från att kondensera informationen i fyra stycken ned till en, eller till och med be om svar med ord på sju tecken eller färre (bara för att hålla det enkelt). Om ChatGPT inte följer dina svar korrekt kan du rätta till det, och det kommer att försöka igen.

Berätta vem dess publik är.
Ha din publik i åtanke Ett annat sätt att justera hur ChatGPT svarar på dig är att berätta för den vem dess publik är. Du kanske har sett videor där komplexa ämnen förklaras för personer med olika förståelsesnivåer, och det här fungerar på liknande sätt. Till exempel kan du berätta för ChatGPT att du talar med en grupp 10-åringar eller till en publik av affärsentreprenörer, och den kommer att svara därefter. Det fungerar bra för att generera flera utmatningar inom samma tema.

Skapa frågor för andra AI-motorer
ChatGPT är en mycket kapabel promptingenjör i sig själv. Om du ber den komma med kreativa och effektiva inmatningar för konstgjorda intelligensmotorer som Dall-E och Midjourney får du text som du sedan kan mata in i andra AI-verktyg du experimenterar med. Du kan till och med be om tips med prompts för ChatGPT självt. När det gäller att generera prompts är ju mer detaljerad och specifik du är om vad du letar efter desto bättre: Du kan få chattbotten att förlänga och lägga till mer detaljer i dina meningar, du kan få den att spela rollen som en promptgenerator för ett specifikt AI-verktyg, och du kan be den förbättra sina svar när du lägger till mer och mer information.

Kopiera och klistra in text från andra källor
Du behöver inte skriva allt själv när det gäller ChatGPT. Kopiera och klistra in är din vän, och det finns inga problem med att klistra in text från andra källor. Medan inmatningsbegränsningen når upp till cirka 4000 ord kan du enkelt dela upp texten du skickar till botten i flera avsnitt och få den att komma ihåg vad du tidigare har sagt. Kanske är ett av de bästa sätten att använda den här metoden att få ChatGPT att förenkla text som du inte förstår – förklaringen av ett svårt vetenskapligt begrepp, till exempel. Du kan också få den att översätta text till olika språk, skriva det på ett mer engagerande eller flytande sätt, och så vidare.

Ge exempel att arbeta med
Ett annat sätt att förbättra svaren du får från ChatGPT är att ge den några data att arbeta med innan du ställer din fråga. Till exempel kan du ge den en lista över boksummeringar tillsammans med deras genre, och sedan be den att tillämpa rätt genretikett på en ny summering. Ett annat alternativ skulle vara att berätta för ChatGPT om aktiviteter du gillar och sedan få ett nytt förslag. Det finns ingen magisk kombination av ord du måste använda här. Använd bara naturligt språk som alltid, och ChatGPT kommer att förstå vad du syftar till. Ange att du ger exempel i början av din inledning och berätta sedan för botten att du vill ha ett svar med dessa exempel i åtanke.

Spela ut ett rollspel
På samma sätt som ChatGPT kan härma stilen hos vissa författare den känner till, kan den också spela en roll: en frustrerad försäljare, en arg tonåring (du kommer troligen få mycket emojis och förkortningar tillbaka) eller den Barack Obama. De typer av roller du kan leka med är nästan oändliga. Dessa frågor kanske inte får höga poäng när det gäller praktiska tillämpningar, men de ger definitivt en användbar inblick i potentialen hos dessa AI-chatbots.

Få svar som är mer än summan av sina delar
Dina svar kan förbättras betydligt om du ger ChatGPT några ingredienser att arbeta med innan du ber om ett svar. Det kan vara bokstavliga ingredienser – föreslå en rätt från det som finns kvar i kylskåpet – eller något annat. Så fråga inte bara efter ett mordmysteriumsscenario. Lista också de karaktärer som kommer att dyka upp. Fråga inte bara efter idéer om vart du ska gå i en stad; specificera staden du ska till, vilka typer av platser du vill se och vilka människor du kommer att ha med dig.

Hör båda sidor av en debatt
Du har säkert märkt hur binära argument har tenderat att bli på nätet på senare år, så få hjälp av ChatGPT för att lägga till något grått mellan svart och vitt. Den kan argumentera för båda sidor av en fråga om du ber den, inklusive både för- och nackdelar. Från politik och filosofi till sport och konst kan ChatGPT sitta på staketet ganska imponerande – inte på ett vagt sätt, men på ett sätt som kan hjälpa dig att förstå frågor från olika perspektiv.