Att vara e-handlare har många fördelar jämfört med att ha en fysisk butik. Du behöver till exempel inte ha någon dyr lokal eller butiksanställda. En nackdel är att det finns många regler att hålla koll på, och i vissa fall kan missar bli dyra. Här går vi igenom de tre vanligaste juridiska missarna som e-handlare gör. Se till att du inte gör dem!

1. Du har inte köpvillkor som är anpassade för din verksamhet

De flesta har säkert varit där. Du ska starta din e-handel och vill komma igång och sälja så snabbt som möjligt. Sen var det det där med köpvillkoren. Hur svårt kan det vara? Du kanske skriver dem själv eller tar inspiration från en befintlig aktör. Men kan du lita på villkoren?

Problemet är att det ofta finns mer bakom köpvillkoren än vad som syns för ett otränat öga. Och mycket som står i de villkor du hämtar inspiration från kanske inte ens är tillåtet enligt lag. Trots att mycket av det konsumenträttsliga området styrs av tvingande konsumentskyddande regler finns det också saker du inte vill missa att reglera i köpvillkoren. Det är också stor skillnad på hur villkoren bör utformas om du säljer utbildningar, matvaror eller kläder.

Hur rättar jag till det?

Ett sätt att rätta till problemet är att plöja igenom befintliga aktörers villkor och jämföra och se vad som verkar vara det viktigaste att få med och sedan inspireras av det. Det fungerar ibland och för en tid. Du kan också titta på vad du absolut inte får ha med i dina villkor.

När du kommer upp i omsättning och riskerna förknippade med att ha felaktiga villkor ökar kan det dock vara en god idé att kontakta en e-handelsspecialiserad jurist för att få en översyn av villkoren. Det är ofta en kostnad som lönar sig i längden, och särskilt när din verksamhet växer och du vill fokusera på att just växa och inte på juridiska risker eller tvister.

2. Du har inte reglerat hur köpeavtalet ingås

Du har haft en reaperiod med nedsatta priser. Du har råkat prissänka varor från fel säsong. Flera beställningar har gjorts som har bekräftats automatiskt genom e-post. Vad gör du?

Avtalslagen, som reglerar hur avtal ingås, är mer än hundra år gammal. Den är till stor del anpassad för en annan tid och för andra behov än de som finns idag. Lagen gäller dock bara om man inte kommit överens om något annat. Detta betyder att du och en kund i princip själva kan bestämma hur ni vill ingå avtal. Det skapar viktiga möjligheter för dig som e-handlare att tidigt hantera potentiella risker i din verksamhet.

Du kan själv bestämma hur du och kunden ingår bindande köpeavtal.

I en fysisk butik eller i en webbshop ingås avtal mellan dig och kunden genom att kunden ser ditt erbjudande (som kallas utbud). Kunden skickar en beställning (som är ett anbud) som du sedan bekräftar (genom en accept). Om du inte skrivit något i dina villkor om hur du och kunden ingår avtal blir ni, i de flesta fall, bundna vid köpet i och med den beställningsbekräftelse du skickat ut.

Du som e-handlare är enligt e-handelslagen skyldig att utan dröjsmål skicka en beställningsbekräftelse per e-post. I princip alla e-handlare uppfyller det här kravet. Det du kanske inte visste är att din beställningsbekräftelse inte behöver binda dig vid beställningen. Du kan istället avtala i köpvillkoren så att du manuellt kan upptäcka prisfel innan ett bindande avtal har ingåtts, och samtidigt uppfylla e-handelslagens regler.

Det finns också bestämmelser som reglerar vad som händer när man ingår avtal till ett felaktigt pris. Många företag friskriver sig även från prisfel. I senare artiklar ska vi gå in på innebörden och betydelsen av detta.

Hur rättar jag till det?

Du rättar till problemet genom att se till att du i dina köpvillkor reglerar hur och framför allt när du och kunden ingår ett bindande avtal om köp. Genom en sådan enkel åtgärd kan du förhindra att du blir bunden av fel pris på en vara eller av andra felaktigheter. Du kan antingen själv skriva villkoren, eller ta kontakt med en e-handelsspecialiserad jurist.

3. Du har inte informerat om ångerrätten på rätt sätt

Du får en dyr vara i retur efter att kunden har ångrat sig. Du märker att varan är använd och skadad. Den kommer inte kunna säljas på nytt. Kunden har fått vägledning från en konsumentvägledare. Kunden upplyser dig om att du har fel ångerrättsinformation och att kunden har rätt att få tillbaka alla sina pengar. Vad gör du?

Det svåraste och kanske viktigaste sparade vi till sist. Ångerrätten. Många företagare känner till att ångerrätten finns, men kanske mest tänker på hur regleringen såg ut före sommaren 2014. Då hade en konsument ingen ångerrätt om varan inte längre var i väsentligen oförändrat skick.

Det gäller inte längre, utan idag har en kund rätt att ångra ett köp i princip oavsett om varan använts eller till och med förstörts. Som företagare har du istället rätt att göra ett avdrag för varans minskade värde om kunden hanterat varan mer än vad som krävts för att undersöka dess egenskaper och funktion.

Om du inte informerat rätt kan kunden ha ångerrätt i ett år och 14 dagar.

Rätten att göra ett sådant värdeminskningsavdrag gäller dock bara om du informerat om ångerrätten på det sätt som lagen kräver. Det här innebär att om du inte uppfyller lagens krav kan kunden lämna tillbaka en använd vara och ha rätt att få tillbaka hela ordersumman – även om varan inte går att sälja längre. Som om inte det vore nog kan ångerfristen – alltså den tid som kunden kan ångra köpet – och som normalt är 14 dagar från det att kunden tog emot varan, utökas till ett år och 14 dagar om du inte informerat rätt. Det kan tyckas väldigt strängt men det är i själva verket lagstiftarens sätt att visa hur viktigt det är att konsumenter får rätt information och kan göra välgrundade köp.

Hur rättar jag till det?

Du kan antingen själv se till att du uppfyller lagens krav på information. Bland annat Konsumentverket har bra information för företagare om distansavtalslagens regler. Du kan givetvis också ta hjälp av en e-handelsspecialiserad jurist, gärna i samband med en översyn av övriga villkor.

Kontakta gärna mig på oscar@boncomlaw.se om du behöver professionell rådgivning inom e-handelsjuridik. Vi på Boncom Law AB kan hjälpa dig med att rätta till de tre vanligaste missarna och mycket mer! 🙂