Vad säger Sveriges främsta investerare om DogeCoin?

Kryptovaluta har varit väldigt hett under väldigt många år nu och det finns absolut ingenting som säger att så inte kommer att fortsätta vara fallet. Det som kryptovalutan framförallt bevisat som fenomen är att det finns en stor efterfrågan på en oberoende valuta. Många av Sveriges främsta investerare har investerat i kryptovaluta och nu rekommenderar de att man ska köpa DogeCoin. DogeCoin har alla förutsättningar att bli en mycket framgångsrik kryptovaluta med en stor trovärdighet likväl som en god likviditet.

Det finns ett antal faktorer som gjort att kryptovalutor vuxit och blivit en så viktig del av de betalningsmedel som finns tillgängliga idag. Internet är förstås den överlägset största anledningen till kryptovalutornas enorma framgångssaga. Handeln på internet för att vara precis.

Internet världens största galleria

Det som hänt under 2000-talet är att internet har gått och blivit världens största galleria. Från att ha varit en plats för information och lite journalistik under 90-talet har internet exploderat, och fortsätter att explodera, av handel av alla olika sorter. Det som drivit handeln på internet är förstås kundernas behov av bekvämlighet kombinerat med företagens intresse för skalbarhet.

Men det stannar inte där. Det som gjort att handeln på internet vuxit så rekordartat är inte bara att internet tagit över handel från den traditionella detaljhandeln utan att handeln totalt sett också ökat. Ett exempel är att kläder idag är billigare att köpa än vad de var för 35 år sedan. Så medan inkomsterna har ökat mycket sedan 80-talet så har priserna på kläder gått ned. Det säger sig självt att modebranschen då säljer enormt mycket mer idag än den gjorde på 80-talet. Samma exempel kan göras med många andra produkter i många andra branscher. Priserna på produkterna har gått ned samtidigt som våra inkomster ökat med explosionsartad tillväxt i handeln som följd. Det är detta som gjort att detaljhandeln i sin fysiska form finns kvar. Vi ska påminna om att trots allt tal om internet som världens största handelsplats så är summan av all traditionell handel fortfarande större än handeln på internet i ett så uppkopplat land som Sverige.

E-handeln beroende av bra betalningssätt

Det som är mycket viktigt att ha i åtanke när e-handel diskuteras är det stora behov av säkra betalningssätt som e-handeln har. En av de stora utmaningarna som e-handeln hade när den började växa var just betalningarna. Människor var osäkra på att betalningarna var säkra, att deras kontokort inte skulle bli kapade och så vidare. Detta gjorde att människor som trodde på e-handeln som koncept ändå undvek affärer online. Kryptovalutan är en del av lösningen på den utmaningen.

Kan kryptovaluta bli den ledande typen av valuta?

Frågan när det gäller e-handelns framtid är då om det är kryptovaluta som kan bli e-handelns framtid? Är det kryptovalutan som kommer att bli Internets ledande betalningsmetod?

Det finns mycket som talar för att så kommer att bli fallet. Kryptovalutor har visat sig vara mycket stabila och säkra som betalningsmedel och att de är oberoende gentemot centralbanker är ett mycket bra argument för kryptovalutan som instrument.
Source: Pexels.com