Enkelt, snabbt eller säkert – hur väljer vi betalsätt på nätet?

Den vanligaste anledningen till att vi svenskar avbryter ett köp på nätet är att vi inte fick chansen att betala på det sätt vi ville. Att erbjuda rätt betalsätt är med andra ord superviktigt när kunden ska bestämma om det blir ett köp eller inte. Men hur vill vi betala då? Vi har frågat konsumenterna.
DIBS släpper varje år rapporten Svensk E-handel som bygger på intervjuer med 5000 konsumenter i Sverige, Norge och Danmark för att få en bild över e-handelns utveckling och hur, vad och varför konsumenterna handlar på nätet. Betallandskapet skiljer sig mycket mellan länderna, men här tittar vi bara på Sverige.

 

Att en tredjedel av konsumenterna har avbrutit ett e-handelsköp för att de inte kunde betala som de ville är ju faktiskt någonting som går att åtgärda. Över tid ser vi inga stora skillnader för vilka betalsätt som föredras och används mest – favoriterna i topp har hållit sina positioner de senaste åren. Det tar helt enkelt tid för vanor att ändras även om vi ser flera nya spännande betalsätt på marknaden – särskilt när det gäller betalningar via mobilen.

Både det betalsätt som används och föredras av flest konsumenter är kort. Det finns dock ingen one size fits all här – faktura och direktbetalning via internetbanken är också både populära och välanvända betalsätt. Andelen som föredrar lösningar som PayPal och Payson hamnar med 9 procent på en fjärdeplats, men låt oss titta vi lite närmare på de tre betalsätt som föredras av flest.

 

Konsumenterna väljer kort för att det är snabbt och enkelt

83 procent av svenskarna har handlat med kort på nätet och för fyra av tio är det favoriten när det är dags att betala. Den främsta anledningen till att handla på nätet är att det är enkelt och sparar tid. Med tanke på vår stora vana att betala med kort i fysiska butiker är det inte så konstigt att två tredjedelar av konsumenterna som helst betalar med kort på nätet gör det eftersom de upplever det som det enklaste sättet att betala. Tittar vi på olika åldersgrupper är det något fler yngre än äldre som föredrar att betala med kort.

  • 83% har betalat med kort
  • 66% föredrar kort för att det är enklast
  • 45% föredrar kort för att det är snabbast

Faktura väljs för att det upplevs som säkrast

Drygt hälften av konsumenterna har betalat med faktura för ett köp på nätet och 23 procent betalar helst så. Faktura föredras framförallt för att det upplevs som säkert, förmodligen eftersom man inte behöver lämna ifrån sig sina kontouppgifter vid köptillfället och kan få hem varan innan betalning. Det betydligt fler äldre än yngre som föredrar att betala med faktura på nätet. Till exempel är det 34 procent i åldern 65-74 och 19 procent av 15-24-åringarna som föredrar detta.

  • 54% har betalat med faktura
  • 68% föredrar faktura för att det är säkrast

Direktbetalning via internetbanken upplevs som enkelt och säkert

Hälften av svenskarna som handlar på nätet har betalat via sin internetbank och för en dryg femtedel är det betalsättet som föredras. Mest populärt är det i åldern 45-54 och minst bland de yngsta i åldern 15-24. De två främsta anledningarna till att konsumenterna helst betalar via internetbank är att det upplevs som enkelt och säkert.

  • 50% har betalat via internetbank
  • 50% föredrar betalning via internetbank för att det är enklast
  • 53% föredrar betalning via internetbank för att det är säkrast

Det finns med andra ord inget betalsätt som är bäst i alla lägen. Både ålder och stadie i livet påverkar på vilket sätt man helst vill betala, liksom vad som är viktigast för en – är det enkelhet, säkerhet eller snabbhet som väger tyngst? Vill du fördjupa dig ännu mer i just din målgrupp rekommenderar jag att du läser  och hör gärna av dig om du har frågor kring rapporten. Är du ny på e-handel kan dessutom DIBS E-handelsskola vara en bra introduktion för att komma igång.