Under sommaren 2017 nådde ShopAlike ut till 100 av sina partnerbutiker från 13 Europeiska länder med en specialutformad enkät. Undersökningen ställde frågor om hur butikerna ser på trenderna, framtiden och närvaron på sociala medier, allt för att få en bättre förståelse för hur de ser på e-handeln i Europa.

Medan de flesta butikerna kommer från mode- sko- och textilbranschen (58%) följt av heminredning och möbler (26%) är även butiker från andra industrier (som skönhet, hälsa, välmående, smycken, leksaker samt sport och utomhusaktiviteter) välrepresenterade. Studien skiljde också på butikens storlek (45% erbjuder mellan 1001 och 10000 produkter, 33% erbjuder fler än 10000, medan 20% – 1-1000 produkter). Vi kommer härmed presentera resultatet av denna studie.

 

De​ ​övergripande​ ​resultaten​ ​för​ ​Europa

 

Tillfredsställelse​ ​&​ ​optimism:​ De flesta butikerna är ganska tillfredsställda (56%) eller ganska tillfredsställda (31%) med det nuvarande läget för e-handel i respektive land. De är också optimistiska (52%) eller ganska optimistiska (26%) över framtiden för deras marknader

 

Marknadsbarriärer:​ När det kommer till marknadsbarriärer känner de flesta butikerna att stora internationella konkurrenter samt lagverk och skattesituationer är de största hindren för att skapa en lyckad ehandel i landet. När det gäller läget för barriärer mot kunderna säger de svarande att “betalningssäkerhet” och “brist på kontakt med den fysiska produkten” är de största hindren för att få kunder att handla online.

 

Kommunikation​ ​med​ ​generation​ ​Y:​ De flesta butikerna jobbar aktivt med att nå ut till millenialer. Oftast genom att närvara på sociala medier (86% av butikerna). 90% av butikerna finns på Facebook, 76% på Instagram och 41% på Twitter.

 

Trender:​ 83% av de svarande tycker att deras marknad följer eller i ganska stor utsträckning följer nuvarande trender. När det kommer till innovation är innovativa betalningsmetoder (70%), utökad närvaro på olika kanaler (70%) användandet av “big data” (65%) och nya leveransmetoder bland de mest populära.

 

Internationell​ ​verksamhet:​ 72% av respondenterna har internationell verksamhet. 50% marknadsför sig aktivt på externa marknader. När det kommer till barriärer som försvårar internationell expanderande är det leveranslogistik, hård konkurrens på den internationella marknaden och språkanpassning av hemsidan. Juridiska restriktioner och problem med valutaomvandling verkar inte vara faktorer som förhindrar.