Krönika – ett faktum som inte alla känner till angående marknadsföring i digitala kanaler!

För en tid sedan gjorde vi på Younited Boutiques en omvälvande upptäckt när det gäller marknadsföring i sociala medier och Google.

Det handlar om en insikt som ganska många saknar och som påverkar deras beslut inför annonsering på Facebook, Instagram och Google. Genom intervjuer och samtal med experter från Google och Facebook lärde vi oss något som totalt vände upp och ner på hur vid tänkt tidigare, nämligen att det krävs en mycket större budget än dom flesta tror för att få någon effekt av marknadsföring på FB och Google.

När vi pratar med mindre webbutiker om hur mycket de spenderar på marknadsföring i digitala kanaler, är ett väldigt vanligt svar att man lägger omkring 2000 – 4000 kr per mån per kanal. Men det visar sig rent historiskt att det inte är tillräckligt. Man får inte den ROAS (Return on add spent) man hoppas på eller förväntar sig. Det krävs en betydligt större budget. Statistiken visar att det krävs i storlekso­rdningen 30 000 – 50 000 kr per mån på Google respektive FB för att få en acceptabel ROAS. Väldigt få mindre e-handlare har den budgeten och får därför inte det resultat man hoppas på.

Så här säger Albin på Zalster som är auktoriserad Facebook partner:

”Det är meningslöst att lägga 3 000 – 5 000 kronor i månaden på sociala medier, det är att kasta pengarna i sjön. Det krävs minst 30-50 000 kronor i månaden för att det ska göra någon skillnad alls. Därför är den här lösningen framtiden för alla mindre och medelstora webbutiker. När flera små aktörer investerar i en gemensam pott får man en effekt man inte kan åstadkomma på egen hand och man kan man på allvar konkurrera mot de stora drakarna i både trafik och räckvidd.”

Albin Skogås, Head of Sales, Zalster

 

Så här säger kampanjspecialist som jobbar för Google:

”Inom retail är annonsering på Google i många fall väldigt framgångsrikt, men det krävs tillräcklig budget för att nå bra resultat. Om man vill få ett acceptabelt resultat räcker inte en budget på 100 kr/dag, dvs 3000 kr/mån. Det ger inte tillräckligt med visningsdelar och genomslag. De företag som har fått bra genomslag har i allmänhet en budget på ca 1000 kr/dag, dvs 30 000 kr/ mån. Då ser vi att genomslaget blir acceptabelt genom att man får en visningsandel som överskrider 70% samt har en tillräcklig konkurrenskraft. Ett företag med den budgeten har förutsättningar att öka sin trafik och växa med sin butik.”

Micky Klang, Kampanjspecialist, Google.

 

Mindre, medelstora och nystartade e-handlares stora utmaningar!

  • Som liten, medelstor eller nystartad webbutik blir vissa utmaningar speciellt känsliga. Främst är det utmaningen att synas i bruset därför att marknadsföring kostar mycket pengar.
  • Men även utmaningen att kunna leverera i god tid när beställningar flödar in i allt större utsträckning, vilket i sin tur kräver ett större lager.
  • Lagerhantering kostar också mycket pengar och behöver oftast finansieras.
  • En annan utmaning är att hålla kostnader nere för logistik och distribution. Det krävs stora volymer för att få bra avtal (priser) med leverantörer.
  • Den yttersta utmaningen är ändå att få lönsamhet i sin verksamhet; och det handlar alltid om att sälja mer och hålla kostnaderna nere.

Funderar ni på hur ni skulle vilja spara kostnader för marknadsföring, så får ni gärna kontakta oss på Younited Boutiques. Vårt fokus är att varje butik ska sälja mer med ett begränsat antal butiker som samverkar istället för att konkurrera “head to head” med varandra.

Skribent: Ingemar, Younited Boutiques