Färg och form på din postemballage

Wellpapp är ett av de mest klassiska materialen inom förpackningar. Att sätta färg och form på wellpapplådan blir allt vanligare och fler ser nyttan med att profilera sin e-handelsförpackning.
 
Att det är varumärkesbyggande är en sak, men en profilerad förpackning ger också mottagaren en känsla av kvalité och exklusivitet, vilket kan stärka köpupplevelsen.

Tryckmetoder

Det finns två huvudtyper av tryckmetoder som oftast används för wellpapp; Offsettryck och Flexotryck.

Med offsettryck kan man skapa enastående återgivning av färg och bild, men det finns begränsningar
vad gäller format och material. Större emballage brukar därför projiceras i flexotryck.

Flexotryck ger god återgivning av text och bilder, och passar utmärkt på t.ex. transportförpackningar,
butiksförpackningar och displayställ.

För papper och kartong används mestadels offsetttryck kombinerat med olika typer av lackering för att skapa en säljande och snygg förpackning. Offsetttryck har en mycket bra registerhållning mellan
färgerna och lämpar sig för både små och stora volymer.

Skulle man vilja skapa mer avancerade dekorer även på wellpapp så finns det möjligheter, men
processen blir lite annorlunda. Offsettrycket görs då på ark som sedan limmas på wellpappen.

Digitaltryck

En relativt ny metod för tryck på emballage är digitaltryck, som dessutom ger möjlighet till färre
upplagor och mer flexibilitet. Färgerna återskapas lite annorlunda, men ger fortfarande ett väldigt bra
och proffsigt intryck. För den nystartade e-handlaren som vill sätta sin logga på postemballaget är
digitaltryck både kostnadseffektivt, enkelt och flexibelt.

Många bryggerier använder också digitaltryck för sina flasketiketter. Dessutom kan man arbeta med
variabel information på etiketterna med digitaltryck, så som t.ex. Coca Cola gjorde med sina
namnetiketter.

Lackering

För offsettryck kan man använda UV-lack eller vattenlack för att förstärka trycket på förpackningen.
Lacken fungerar samtidigt som en skyddande barriär. Vanligast är matt eller blank UV-lack som
placeras partiellt för att t.ex. förhöja produktnamnet eller en logotyp.