Annonserar du för din e-handel i Google utan resultat? I den här artikeln bjuder jag på några tips som kan hjälpa dig att få bättre resultat av din annonsering.

Nivide hjälper vi många kunder med annonsering i Google och vi ser ofta vanliga misstag när vi tar över administrationen av kunders annonskonton.

I en tidigare artikel har vi skrivit om några vanliga misstag som du kan undvika när du annonserar i Google som jag även rekommenderar att du läser.

I den här artikeln tänkte jag titta närmare på hur du kan använda webbplatsstatistiken i Google Analytics för att få en bättre bild av hur dina kunder använder din webbplats för att kunna använda dig av denna informationen i Google AdWords.

Annonserna driver trafik men inga konverteringar

Ett vanligt scenario är att annonserna i Google driver trafik till din e-handel men trots detta så köper få eller ingen av besökarna.

Detta kan naturligtvis bero på en mängd olika saker och här kommer vi att titta närmare på några punkter som du kan använda för att felsöka annonseringen.

Säkerställ att du driver relevant trafik

Börja med att utesluta att du inte driver irrelevant trafik genom att kontrollera vilka söktermer som dina annonser visas på.

Om du använder s.k. breda eller modifierade breda matchningstyper på dina sökord finns det risk att annonserna driver mycket irrelevant trafik om du inte aktivt arbetar med att lägga till negativa sökord (sökord som du inte vill att dina annonser ska synas på).

Söktermerna som används när användarna klickar på dina annonser hittar du under sökordsfliken och sedan genom att klicka på “Söktermer”.

Ta reda på vilka enheter kunderna använder när de konverterar

Om du har en längre konverteringshistorik så kan du ta reda på hur konverteringsgraden varierar på olika enheter (dator, mobil och läsplatta).

Ställ in en längre tidsperiod i Google Analytics, t ex det senaste året, och gå till Målgrupp -> Mobilt -> Översikt i Google Analytics.

I kolumnen E-commerce Conversion Rate (förutsatt att du har e-handelsmodulen aktiverad i Google Analytics) kommer du nu att se konverteringsgraden för de olika enheterna. Anteckna de olika sifforna.

Skapa nu ett nytt segment i Google Analytics som bara inkluderar trafik från betald annonsering i Google.

Applicera ditt segment på vyn och kontrollera sifforna igen.

Om du ser att du har en hög andel trafik från mobila enheter (exempelvis > 60 %) men att du har en förhållandevis låg konverteringsgrad (t ex 0,15 %) i förhållande till dator (som exempelvis har 2,5 %) så har du ett problem.

I det här fallet innebär det att en stor del av den trafik som du betalar för i Google AdWords besöker din webbplats från mobila enheter men konverterar i väldigt liten grad i förhållande till andra enheter.

Här är min rekommendation att skruva ner buden markant för mobila enheter (så länge din målsättning med kampanjerna inte bara är att skapa kännedom) tills du har lyckats skruva upp konverteringsgraden från mobila enheter för besöken som kommer direkt och/eller från organisk trafik.

Ta reda på när dina kunder är som mest benägna att konvertera

Stanna i vyn för de olika enheterna och klicka på Sekundär dimension. Skriv in Namn på veckodag och applicera på vyn.

Nu kommer du att se vilka veckodagar då det sker flest konverteringar eller då konverteringsgraden är som högst, fördelat på enheterna.

Klicka på Sekundär dimension igen och skriv istället in Timme. Nu kommer du se vilken timme på dagen som flest konverteringar sker, fördelat på enheterna.

Använd dina insikter från dessa två parametrar för att justera dina bud i Google AdWords. Ställ upp buden på dagar du ser att konverteringsgraden är hög och sänk exempelvis buden på de dagar som du ser konverterar dåligt.

Använd schemaläggning för att justera buden för olika tider på dygnet.

Använd Google Analytics för att utesluta sökord med dålig kvalitet

Säkerställ att du har kopplat ihop Google AdWords med Google Analytics så att du kan se data från AdWords i Analytics.

Gå sedan till Trafikkällor -> AdWords -> Kampanjer.

Här får du en bra överblick av hur dina kampanjer presterar och du kommer dessutom att se parametrar som avvisningsfrekvens och antalet sidor per besök.

Sortera nu kolumnen Avvisningsfrekvens från högt till låg. Välj sedan Sortering > Viktad ovanför kolumnerna.

Leta nu efter kampanjer med en hög avvisningsfrekvens i förhållande till webbplatsens genomsnitt.

Klicka dig nu igenom annonsgrupperna och gör samma sak där. Leta hela tiden efter höga avvisningsfrekvenser som sticker ut.

Gör det samma på sökorden och gå därefter in i Google AdWords och utvärdera om du behöver justera kampanjerna på något sätt.

  • Är annonstexten relevant i förhållande till sökordet?
  • Lovar jag något i annonsen som inte återfinns på landningssidan?
  • Är landningssidan så relevant den kan bli i förhållande till sökordet som jag köper?
  • Ska jag överväga att sänka budet (alternativt ta bort det helt?)

Ta för vana att använda Google Analytics som ett komplement till att utvärdera statistiken för dina AdWords-kampanjer så kommer du successivt att bättre förstå hur ditt annonskonto presterar.

Jag hoppas att de här tipsen kan hjälpa dig att optimera din annonsering i Google ytterligare. Fler tips om sökmarknadsföring hittar du på www.nivide.se/blogg

Nivide är en Google AdWords-byrå som hjälper dig med din annonsering i Google. Välkommen att ta kontakt med oss.

Lycka till!