Varje år genomför sökjätten Google en mängd uppdateringar. I denna artikel tänkte jag därför dela med mig av en handfull spaningar som jag tror kommer bli viktiga för att öka din synlighet och antalet konverteringar under det kommande året.

Enligt undersökningen E-barometern e-handlade 70 procent av svenskarna under årets andra kvartal. Till detta hör att en betydande del av konsumenterna hittade till e-handlare via Google.

Det innebär att Google är en av de viktigaste trafikkällorna för att generera nya affärer. Jag tänkte därför dela med mig av några spaningar och berätta hur du som e-handlare kan dra nytta av dessa för att lyckas på Google under det kommande året.

1. Mobilen blir allt viktigare

Under de senaste åren har trenden varit tydlig – allt fler svenskar väljer att handla direkt i mobilen. En trend som också verkar hålla i sig. Ungefär två tredjedelar av de som e-handlat under årets andra kvartal gjorde detta via mobilen. En ökning från föregående år.

Det finns ingenting som tyder på att trenden kommer att vända under det kommande året, snarare tvärtom. Till detta hör att Google numera använder sig av ett mobile-first index. För att lyckas öka din synlighet i Google och attrahera fler kunder gäller det därför att din e-handel är anpassad för mobila enheter.

2. Annonser får mer utrymme

Något som också har varit en genomgående trend under senaste år, är att köpta annonser har fått mer utrymme bland sökresultaten. På senare tid har man dessutom börjat göra de allt mer lika de organiska resultaten.

I takt med att de köpta annonserna får mer utrymme tror jag att det kommer bli svårt för e-handlare att uteslutande förlita sig på sökmotoroptimering. Sådana insatser måste kompletteras med köpta annonser för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi kan också räkna med att se nya annonsformat lanseras.

3. Video blir allt viktigare

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2018 tittade 87 procent på Youtube. Motsvarande siffra föregående år var 81 procent. Likt mobilshoppandet finns det ingenting som tyder på att trenden kommer att vända under det kommande året.

För dig som e-handlare innebär detta många möjligheter att attrahera nya kunder. Dels genom att annonsera på Youtube via Google Ads, men också genom att skapa eget videoinnehåll. Något som också kan ge dig ökad synlighet bland Googles organiska sökresultat:

Video i Googles organiska sökresultat

4. Rich Search Results får mer utrymme

Kanske har du uppmärksammat att vissa sökresultat skiljer sig från mängden. Att de bl.a. inkluderar priser och recensioner. Detta är så kallade Rich Search Results.

Personligen tror jag att sådana resultat kommer få mer utrymme bland Googles organiska sökresultat. E-handlare som vill maximera sin synlighet bör därför arbeta med strukturerad data för att försöka erhålla så kallade Rich Search Results.

5. Användarupplevelsen blir allt viktigare

Google har ett enda mål – att förse användare med de mest relevanta resultaten baserat på deras sökfråga. Under de senaste åren har vi därför sett att man börjat implementera rankningsfaktorer som utgår ifrån användare och deras beteenden.

I framtiden tror jag att vi kommer att se ännu mer av detta – algoritmer som utgår ifrån användare och användarbeteende. För att öka din synlighet och antalet konverteringar gäller det därför att tänka på hur du kan göra din webbplats så användarvänlig som möjligt.

Att det kommer ske många spännande förändringar hos Google råder det ingen tvekan om. Vilka de blir kan bara framtiden utvisa, men personligen tror jag att mycket kommer kretsa kring ovanstående spaningar.