Facebook är som bekant en viktig kanal för företag att finnas i. Det finns stora möjligheter att nå och engagera med kunder, och antalet användare globalt överstiger med råge 1 miljard.

En stor skillnad mellan traditionell displayannonsering och Facebook-annonsering är att traditionell annonsering bygger på enkelriktad kommunikation från annonsör till mottagare.

Facebook-annonsering bygger till viss del också på detta, men handlar i större utsträckning om att förstärka och dra nytta av möjligheterna företag har till interaktion och engagemang med ens målgrupp.


Facebook erbjuder två olika typer av annonslösningar:

Annonser

Annonser är annonsörens budskap till mottagaren i Facebook.
Annonser kan visas i sidkanten eller i nyhetsflödet. Det går även att marknadsföra inlägg så att dessa får ökad synlighet. Annonser är mer likt traditionell displayannonsering jämfört med sponsrade händelser, men annonserna kan även visa ifall du har vänner som har tidigare har gillat annonsen i fråga. Detta, enligt Facebook, ökar chanserna att personen klickar. Det går att dirigera personen både internt (inom Facebook, till Fan-page eller applikation) och externt (sajt).

Sponsrade händelser

Sponsrade händelser är vänners “budskap” till andra vänner i Facebook.
Sponsrade händelser förstärker tidigare aktiviteter och interaktioner som personer har genomfört som har koppling till annonsören. Exempelvis, en person har gillat eller kommenterat ett inlägg, installerat en app, eller checkat in i en butik. Denna aktivitet genererar en händelse som kommer att visas oftare för hennes vänner än i vanligt. Händelsen kan visas i sidkanten eller i nyhetsflödet. Det står alltid “sponsored” tillsammans med sponsrade händelser.

Olika inriktningsmetoder
Facebook erbjuder olika sätt att rikta kampanjerna.

  • Intresse: Rikta kampanjerna per intresseområde. Facebook hämtar information om vad personen har gillat samt tidigare interaktioner i nätverket.
  • Demografi: Ålder, kön och relationsstatus.
  • Geografi: Rikta annonserna där personen befinner sig.
  • Social koppling: Välj att visa annonser för personer som är fans av din Fan-page, eller till personens vänner.
  • Målstryrning: Facebook kan optimera kampanjen åt dig så att den bättre uppfyller kampanjens mål, exempelvis om personen ska gilla en Fan-page, installera en applikation eller klicka på annonsen.


Betalningsmetoder
Facebook tar betalt antingen per klick (CPC) eller per 1000 annonsvisningar (CPM). Vilken betalningsmetod som gäller beror kampanjen.

Tips

  • Använd annonser och sponsrade händelser tillsammans och utnyttja synergin. Push:a ut budskapet med annonserna, och förstärk engagemanget och interaktionerna (likes, kommentarer) som annonserna genererar via sponsrade händelser.
  • Numera erbjuder Facebook möjligheten att mäta konverteringar på sajter så annonsörer bättre kan optimera kampanjer. Vill du exempelvis mäta leads eller sales från Facebook, lägg till konverteringskoden på din site.

Källa: http://seo.se/ppc/forsta-facebook-annonsering/ (en otroligt bra sida)