Framgångsrik webboptimering utifrån datadrivna insikter

Oavsett om ditt mål är försäljning eller att användaren ska interagera ofta och mycket med din hemsida så behöver du satsa på en smidig användarupplevelse för att inte bli utkonkurrerad av dina konkurrenter. En bra början till en lyckad optimering att analysera nuläget och därefter förbättra baserat på dina insikter.

Sunbird Webbyrå ger här konkreta tips på viktiga frågeställningar och analysområden för att optimera din hemsida på ett framgångsrikt sätt. Sunbird är en webbyrå med kunder över hela Sverige med stor erfarenhet av e-handel och konverteringsoptimering. 

 

3 grundläggande frågor att basera din analys på

Är din hemsida viktig för att uppnå dina affärsmål bör du definitivt använda dig av gratisverktyget Google Analytics eller annat analysverktyg för webbsidor för att kontinuerligt utforska och besvara följande frågor:

 

1. Varifrån kommer trafiken? 

Att få din målgrupp att hitta till webbsidan är a och o. Utan ett stabilt och starkt inflöde av besökare minskar värdet med att optimera innehåller och design. Därmed behöver du kontinuerligt utvärdera hur effektiv du driver relevant trafik till din webbsida. Med hjälp av webbanalys kan du bland annat ta reda på var din trafik kommer ifrån, hur deras besöksfrekvens ser ut, och hur trafiken förändrats över tid.

Alla trafikkällor fungerar inte lika bra. Genom att jämföra kanaler kan man oftast se vilken som fungerar bäst för er. Utöka den kanalen och pausa eller minska de som inte fungerar lika bra för tillfället.

Ett konkret tips är att använda Google Analytics för att jämföra konverteringarna för samtliga källor. Använder man olika verktyg för att samla in konverteringar mäter de oftast på lite olika sätt – vilket gör informationen svårtolkad.

 

2. Vilket innehåll/vilka sidor kommer besökarna i kontakt med?

Vilka är de mest besökta sidorna och vilka sidor besöker användarna nästan aldrig? Förutom att denna analys ger en bra prio-ordning för vilka sidor man ska prioritera och investera mest resurser på så visar denna analys vilket innehåll besökarna kommer i kontakt med. Ser användarna det innehåll som är mest värdefullt för din affär och kommunicerar du det viktigaste till besökarna? Finns det något mönster i var någonstans i en köp- eller konverteringsprocess som besökarna avbryter och lämnar sidan? Denna analys kompletteras fördelaktligen med exempelvis heatmaps för att se vad besökaren klickar på och hur långt de scrollar på varje sida. Uppsättning av “köp-tunnlar”, även kallade “trattar” eller “funnels”, i analysverktyget underlättar denna analys. 

 

Viktigt att förstå är att alla sidor inte är lika viktiga. Se vilka sidor som har mest trafik till sig och börja där.

3. Vilka orsaker finns till att användaren oönskat lämnar?

Att en andel av besökarna lämnar sidan utan vidare interagering eller konvertering är såklart naturligt, men ofta finns det en hel del möjliga förbättringar som att förhöja användarupplevelsen och konverteringsgraden. Listan på förbättringsmöjligheter kan lätt bli lång när man börjar gräva i användardatan, så även här gäller det att prioritera vilka delar av sidan och vilka besöksflöden som är viktigast för er verksamhet att satsa på.

Några av de vanligaste orsakerna som man kan börja med att undersöka är om alla sidor är anpassade för olika skärmstorlekar, laddningstider för olika sidor och webbläsare, om sidans webbdesign är enkel att navigera i samt att det är lagom mycket text och tydliga “call-to-actions”. En liten återkommande teknisk störning, otydlighet eller annat hinder i användningen kan göra en stor skillnad på din konverteringsgrad! Att tänka “mobile first” och att optimera webbdesign och innehåll utefter användarvänlighet i mobilen är ofta avgörande då merparten av dagens webbesök sker mobilt.

Sist men inte minst – Sluta aldrig optimera!

Det digitala arbetet slutar inte efter att du uppdaterat din hemsida efter de insikter du fått i din dataanalys. Se din hemsida som en levande varelse, om den inte förnyas och underhålls kontinuerligt, både tekniskt och innehållsmässigt, så kommer den successivt att försvagas och så småningom bli utkonkurrerad. En hemsida som inte underhålls resulterar ofta i negativa användarupplevelser vilket i sin tur kan riskera att skada ditt varumärke.

Ta hjälp av Sunbird Webbyrå med att optimera din hemsida!
Sunbird Webbyrå hjälper dig gärna med analys, rådgivning, konverteringsoptimering, webbdesign och marknadsföring av din webbsida! Vi sköter mätning, analys och användartester åt er och ser till att er SEO och användarupplevelse är på topp! Sunbird Webbyrå har kunder över hela Sverige med ett flertal pågående projekt bland annat i Malmö, Göteborg och Lund.