Från nyfiken till lojal – säkerställ att alla har något att hämta på din webbplats

Förr fokuserade man på att optimera webbplatser genom specifika sökord. Idag pratar SEO-specialisterna hos oss på SEO DESIGN om avsiktsbaserad optimering. Det innebär att vi tittar på hur kunderna beter sig och vad de har för intentioner. Vi ger besökaren olika element på webbplatsen för att hjälpa de att hitta det de söker.

Alla som arbetat med marknadsföring känner igen AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). Modellen leder konsumenten framåt genom en rad steg från att skapa varumärkeskännedom till slutgiltig konsumtion. Problemet med denna, och många andra, marknadsföringsmodeller, är att de inte hanterar komplexiteten som digital marknadsföring innebär. Idag har företagen en förmåga att skapa relationer och kommunicera med både gamla, nuvarande och inte minst, framtida kunder. Vi behöver inte heller enbart kommunicera med kunderna i kommersiellt syfte, utan vi har möjlighet att underhålla, informera och skapa nytta för användaren.

Avinash Kaushnik, Digital Marketing Evangelist på Google, avfärdade den gamla AIDA-modellen och skapade en ny marknadsföringsmodell som går att applicera på alla typer av marknadsföringsstrategier oavsett kanal. Istället för att se på konsumenternas köpcykel som ett framskridande led utgår Kaushnik från kundens intention i köpprocessen.

Modellen kallas STDC (See, Think, Do, Care) och kategoriserar användarna i fyra olika kluster.

See – Här befinner sig den största potentiella kundgruppen. Besökarna i denna kategori har ingen köpavsikt. Om du säljer barnvagnar och en potentiell kund googlar barnvagn, är denne med största sannolikhet ganska långt ifrån ett köp. Här gäller det att skapa innehåll anpassat efter besökaren på din webbplats, t ex en guide som informerar om vad man ska tänka på vid köp av en barnvagn.

Think – Besökarna i denna kategori är lite mer köpbenägna. De är medvetna om sitt behov och är ute efter att fördjupa sig i ämnet. Sökningen är något snävare t ex ”terrängbarnvagn till nyfödd” och vi vill hjälpa besökaren att komma närmare ett köpbeslut genom mer detaljerad information om vårt utbud.

Do – Här finns besökarna med stark köpavsikt. Användaren googlar lokala återförsäljare och undersöker vad som finns i lager. För att underlätta för kunden är det viktigt att skapa tydliga konverteringspunkter på webbplatsen.

Care – Det är i detta kluster som målsättningen är att våra kunder ska hamna. De som tillhör denna kategori är återkommande kunder. För att skapa hög kundlojalitet måste vi ta hand om besökarna i denna kategori och skapa mervärde på vår webbplats för befintliga kunder.

Nästintill all marknadsföring lägger sitt krut i DO-fasen. Inte så konstigt kanske eftersom det är där man tjänar pengar. Idag vet vi dock, att användarna både inom B2C och B2B gör omfattande research långt innan de är redo att köpa. Därför är det helt avgörande att nå ut i See-fasen om du vill ha konverteringar i Do-fasen. Att investera i bra content för en kundgrupp utan eller med svag köpavsikt kan tyckas onödigt. Vissa har även svårt att motivera en investering i content för kunderna som befinner sig i Care-fasen. För att säkerställa att vi faktiskt når ut i respektive fas så finns det KPI:er att mäta på:

See – Räckvidd, nya besökare på webbplatsen, nya följare i sociala medier, ökat antal sök på ditt varumärke.

Think – Återkommande besökare på webbplatsen, fler sidor per besök, ökad CTR, mikrokonverteringar såsom nyhetsbrevsprenumeration, nedladdning av dok etc.

Do – Intäkter, Check-out abandonment rate, makrokonverteringar såsom köp, mötesbokning eller offertförfrågan.

Care – Återkommande försäljning, sannolikhet att rekommendera.

SEO DESIGN utgår våra SEO-specialister alltid från ramverket STDC vid optimering av våra kunders webbplatser. På samma sätt behöver vi tänka kring digital marknadsföring, oavsett kanal, vi måste utgå från köparens avsikt. Istället för att använda demografiska definitioner kan vi genom att utgå från våra användares intentioner sluta gissa och istället ge vår publik det den vill ha. När vi utvecklar content med utgångspunkt från besökarens perspektiv förändrar vi vårt sätt att kommunicera med kunden.

Slutligen, men kanske viktigast av allt, i takt med att sökmotorerna blir allt smartare på att identifiera hur väl webbplatser uppfyller besökarens intentioner, har du inte råd att inte optimera din webbplats utifrån STDC-modellen. Utan detta perspektiv minskar din synlighet online avsevärt.