marknadsföring-seo-projekt

Så lyckas du med ditt SEO-projekt

Har du försökt sökmotoroptimera din e-handelssajt utan att nå önskat resultat? Du är inte ensam. Många bestämmer sig för att genomföra en SEO-satsning och upptäcker sedan att det inte blivit som de tänkt sig. Att göra framgångsrik SEO är en krånglig process där många aspekter måste tas hänsyn till. Det är lätt att gå vilse. Nedan finner du fyra tips på som hjälper dig att lyckas med ditt SEO-projekt. 

Involvera ledningsgruppen 

Det största misstaget du som e-handlare kan göra är att överlåta hela SEO-satsningen till marknadsavdelningen. Sökmotoroptimering är nämligen ett komplicerat problem som sträcker sig över flera avdelningar. Det innebär att SEO-satsningen måste förankras i ledningsgruppen för att satsningen ska gå framåt och lyckas.Vill du veta mer om det största SEO-misstaget du som e-handlare kan göra? I videon nedan berättar Christian Rudolf från Topdog mer om vad han menar är det största misstaget man kan göra inom SEO och varför.

Enligt Topdog består sökmotoroptimering av fyra saker: teknik, content, länkar och användarupplevelse. För att lyckas med sin SEO-satsning måste man arbeta med alla fyra delar. Alla dessa delar kan inte enbart behandlas av en och samma avdelning. Marknadsavdelningen kan exempelvis endast bestämma över innehållet och teknikavdelningen över den tekniska aspekten av SEO. Först när ledningen involveras och fattar de beslut som krävs, kan de olika avdelningarna koordineras och börja gå åt samma håll i ungefär samma takt.

Ta fram en SEO-strategi

När ledningsgruppen är med på tåget är det dags att ta fram en SEO-strategi som tar satsningen från start till mål. Syftet med strategin är att förtydliga hur sökmotoroptimeringen av sajten ser ut idag, vilka mål ni har och hur ni ska nå dem. Strategin bör dessutom anpassas till företagets omständigheter och innehålla både en handlingsplan och en ansvarsfördelning. Strategin ska besvara följande frågor i relation till sökmotoroptimeringens fyra delar:

  • Vad ska göras?
  • Hur ska det göras?
  • Vem ska göra det?
  • När ska det göras?
  • Vilka mål har vi?
  • Hur ser ekonomin ut?
  • Vilka risker finns och hur bemöter vi dessa?

Gör en sökordsanalys

Sökordsanalys utgör grunden i en SEO-strategi. När du vet vilka nyckelord som är viktiga för din verksamhet blir det lättare att sätta tydliga mål. Nyckelorden spelar nämligen en stor roll inom SEO oavsett om målet är att förbättra sajtens innehåll, teknik, länkar eller användarupplevelse. När du vet hur användarna av Google beter sig när de använder sökmotorn kan du exempelvis anpassa sajtens innehåll till deras sökbeteenden eller skapa bästa möjliga sajtstruktur med träffsäkra URL:er

Ta fram en tydlig genomförandeprocess

Innan ni kan sätta igång och börja genomföra de aktiviteter ni kommit fram till måste ni ta fram en tydlig process för hur aktiviteterna ska genomföras och kontrolleras. Genom att kontinuerligt mäta och kontrollera alla aktiviteter får du reda på om ni gör rätt eller om ni behöver förändra ert tillvägagångssätt för att nå ett bättre resultat. 

Känns det fortfarande övermäktigt och krångligt att genomföra ett SEO-projekt eller vill du ha fler tips och råd kring e-handels SEO och SEO-strategier? Då kan det vara värt att kika in hos Topdog.