Blufffaktura

Hur ska man hantera en bluffaktura?

En vanlig bedrägeriform som företagare tyvärr utsätts för i allt större utsträckning idag är bluffakturor. Bluffakturor har kommit att bli ett samlingsnamn för en rad olika bedrägeriformer där både privatpersoner och företag blir lurade till ett köp eller en betalning av annat slag. I denna artikel redogör vi för hur du bör hantera situationen om du eller ditt företag har drabbats av en bluffaktura.

1. Säkerställ formatet

Det första du bör göra när du misstänker att du blivit drabbad av en bluffaktura är att se vilken form av bluffaktura det är. En bluffaktura kan vara utformad på olika sätt, vilket också leder till olika handlingar. Oftast brukar formaten falla inom något utav följande alternativ:

  • Erbjudande som utformats som en faktura
  • Faktura från ett företag som du haft tidigare kontakt med men där fakturan enligt dig inte överensstämmer med det ni tidigare avtalat
  • Faktura som du mottagit där du anser att du blivit vilseledd
  • Faktura från ett företag som du aldrig tidigare haft kontakt med

2. Handla enligt formatet

Nedan kommer en förklaring till hur du bör agera beroende på formatet på den bluffaktura du blivit utsatt för:

Erbjudande som utformats som en faktura

Ett erbjudande som är utformats som en faktura behöver ingen handling. Med andra ord kan du riva sönder ’fakturan’ och slänga den.

Faktura från ett företag som du haft tidigare kontakt med men där fakturan enligt dig inte överensstämmer med det ni tidigare avtalat

I detta fall bör du i första hand höra av dig till företaget och be om en rättelse av fakturan. Ibland kan det ha skett ett missförstånd och uppkommit felaktigheter utan att företaget har som avsikt att vilseleda dig, och oftast så kan man komma överens om en rättelse. Om företaget inte hör av sig eller inte vill göra en rättelse bör du bestrida fakturan – se punkt 3.

Faktura som du mottagit där du anser att du blivit vilseledd

I detta fall bör du i första hand också be om en rättelse av fakturan ifall det gäller en vara eller tjänst som du önskar köpa. Om inte aktören som skickat fakturan svarar eller om denne inte vill bistå med en rättelse bör du även i detta fall bestrida fakturan – se punkt 3.

Faktura från ett företag som du aldrig tidigare haft kontakt med

I detta fall bör du direkt bestrida fakturan – se punkt 3.

3. Bestrid fakturan (om relevant)

Du bestrider en faktura genom att skicka ett kort meddelande till avsändaren där du tydligt skriver att du bestrider betalningsansvar. Inkludera även en kort förklaring till varför du bestrider fakturan – se förslag på hur denna text kan se ut nedan.

Jag bestrider betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen”

”Jag motsätter mig betalningsansvar på grund av att jag blivit vilseledd”

”Jag bestrider betalningsavtal på grund av att vi inte har beställt dessa varor/tjänster”

Kom ihåg att det i efterhand kan behövas bevis att du har bestridit fakturan. Ett tips är därför att skriva ut eller ta en kopia på ditt bestridande som du ber ett vittne skriva under som ett bevis på att ett bestridande skickats iväg. Notera datumet för ditt bestridande och spara all form av bevis och dokumentation så som kvitto på att mail skickats samt vittnesbeviset.

Svensk Handel uppmanar också om att du kan skicka en kopia på ditt bestridande till dem via mail på varningslistan@svenskhandel.se.

4. Håll koll på eventuella betalningspåminnelser

Om du får betalningspåminnelser från samma avsändare gällande en faktura som du redan bestridit behöver du inte göra någonting. Får du däremot en påminnelse från ett inkassobolag eller kronofogden bör du direkt upprepa bestridandet till kronofogden. Gör då ett bestridande på samma sätt som vi förklarade ovan i punkt 3 och hänvisa också till det tidigare bestridandet av ursprungsfakturan. Förklara bakgrunden till bestridandet så att du inte råkar ut för att en fordran blir fastställd som en skuld.

Om blufföretaget tar fakturan vidare till kronofogden, vilket hör till ovanligheten, kan kronofogden lägga ner ärendet om du tidigare har bestridit ursprungsfakturan. Det är därför det är viktigt att spara bevis för bestridande och ha koll på vilket datum detta gjordes. Kronofogden hänvisar då blufföretaget till domstol för att få igenom sin bluffaktura, vilket brukar leda till att de tystnar och slutar skicka påminnelser.

5. Polisanmäl bedrägeribrottet

Glöm inte heller att du kan polisanmäla själva bedrägeribrottet. Kronofogden uppmanar om att falska fakturor är ett försök till bedrägeri som bör polisanmälas.

 

 

Ageras hjälper företag att hitta rätt konsult för tjänster inom revision, redovisning och ekonomisk rådgivning med visionen om att skapa en förenklad och transparent marknad för dessa tjänster. Läs mer på www.ageras.se eller spana in vår Byråguide där vi låtit kunder ge omdömen på alla våra partners – allt för att du som kund ska känna dig säker på att du hittar rätt konsult för just dina behov.