Hur snabb är din webshop? Så konverterar du med bra laddtider

Funderar du på att skapa en egen webshop? Eller kanske har du redan en befintlig webbplats dit du vill attraherar besökare, läsare eller kunder?

Internet innebär stora möjligheter för den som vill sälja produkter och tjänster. Att skapa sin egna webshop är numer väldigt enkelt men du måste synas för att nå framgång. Dessutom måste du vinna dina potentiella kunders tillit för att få dem att vilja handla i din webbutik.

Man brukar tala om “konverteringsoptimering” (CRO), alltså hur man optimerar kund-konverteringsgraden. Det här är ett begrepp som främst används inom handeln för att mäta och optimera exempelvis hur många besökare i en butik som faktiskt köper något (konverteras till kunder) eller hur mycket de köper och vad de köper etc. Begreppet har dock fått en central roll även inom e-handeln.

“Konverteringsoptimering är en central och viktig del för den som vill bedriva framgångsrik e-handel. Det handlar till stor del om att mäta och följa upp relevanta nyckeltal som kan ha stor påverkan på din webbutiks lönsamhet. “

Förutom de mest uppenbara faktorer som påverkar din webbplats CRO; exempelvis att ditt budskap måste vara välformulerat och att din webbutik ska ha en professionell design. Finns det även flera andra parametrar som kanske är av ännu större relevans.

I det här inlägget går jag igenom en av de mest grundläggande och förmodligen en av de viktigaste parametrarna vad gäller påverkan på CRO, nämligen laddtiden för din webbshop.

Framgångsrika e-handelsföretag låter inte kunderna vänta

Har du känt frustration över att behöva köa för att handla några förnödenheter i din lokala livsmedelsbutik?

Det kan vara oerhört frustrerande att behöva vänta på sin tur på grund av att en butik exempelvis är underbemannad. Likt förbannat väljer många kunder att bita ihop och tålmodigt vänta tills det är deras tur att genomföra sitt köp.

Det anses helt enkelt inte lönt att sätta sig i bilen och köra till en annan livsmedelsbutik som är bemannad med mer personal och med kortare köer.

Här finns det en väsentliga skillnader från e-handeln där kunder tenderar att avbryta sitt köp direkt om inte köpet går att genomföra inom en rimlig tidsram.

Med andra ord kan du förlora stora delar av din försäljning på grund av att din webbutik laddar för långsamt. Man brukar tala om en alternativkostnad per sekund för att mäta konverteringsgrad och utebliven försäljning i samband med köp som genomförs online. Här är några intressanta undersökningar som låtit genomföras av världsledande företag:

 • Enligt företaget skilled.co påverkas konverteringsgraden påtagligt av långsamma laddtider. Generellt sett förväntar sig 50% av ett företags kunder att en webb- eller produktsida bör ladda inom 2 sekunder.
  • Webb- och produktsidor som har en genomsnittlig laddtid på 2,4 sekunder har en konverteringsgrad på 1,9 %
  • Vid laddtider som uppmätts till 4,2 sekunder är konverteringsgraden nära halverad till 1% eller mindre.
 • Google har genomför studier som visar på att webbsidor som laddar långsammare än 3 sekunder resulterar i att drygt 50% av besökare lämnar webbplatsen. (Studien var förvisso avgränsad till mobila enheter men ger även en bra bild av påverkan av långsamma laddtider på konverteringen för besökare via laptop.)
 • Även Dynatrace och Walmart har låtit utföra studier som visar på liknande resultat.
  • Walmart har exempelvis i en undersökning kunnat påvisa en ökad konverteringsgrad om 2 procentenheter för varje sekund som deras webbplats laddat snabbare än tidigare. (Det kanske inte låter så mycket men för ett bolag som Walmart är det enorma volymer i ökad försäljning.
  • Dynatrace har utfört studier som visar på att detaljhandelsföretag kan förlora upp till en tiondel av sina kunder per 0.5 sekund extra som det tar för exempelvis en produktsida att ladda.

Kontrollera att din webshop laddar snabbt

Att säkerställa att din webbshop laddar snabbt är alltså en faktor som kan få stor påverkan på ditt resultat. Har du ännu inte startat en webshop då ska du säkerställa att du väljer en tjänst eller plattform som ger dig bra laddtider för den marknad där dina kunder befinner sig. Planerar du exempelvis att sälja inom Sverige, då kan det vara en fördel att välja en e handelsplattform som har servrar och datacenters i Sverige.

Planerar du att sälja internationellt? Då bör du välja en tjänst som redan har befintliga användare på de marknader där du planerar att vara verksam.

Om du däremot redan har en en befintlig webbutik, då bör du kontrollera att dina produktsidor laddar inom ett rimligt tidsspann. Generellt sett anses laddtider som är mellan 2-3 sekunder vara inom acceptabla nivåer för att inte ha avsevärt negativ påverkan på konverteringsgraden.

Det finns flera tjänster som du kan använda gratis för att mäta din webbplats laddtider. En populär tjänst är GT metrix som går att använda gratis.

(Din webbutik bör ladda inom 2-3 sekunder)

Google gillar inte heller långsamma webbsidor

Ett annat, kanske ännu värre resultat av att din webbplats laddar långsamt är utifrån ett sökoptimeringspersektiv (SEO).

När du använder exempelvi Googles sökmotor för att söka information på internet, då är Google måna om att ge dig en bra upplevelse. När du använder Googles tjänster är du ju nämligen indirekt Googles kund.

Google vill inte enbart att du ska hitta det du söker. De vill även ge dig en bra kundupplevelse vilket innebär att du snabbt ska hitta den information som du söker. Av den anledningen låter Google de webbplatser som laddar långsamt hamna längre ned i sök-hierarkin. Istället premieras de webbplatser som laddar snabbare genom att få en position högre upp i sökresultaten.

Så laddar din webshop snabbare

Förutom var de fysiska servrarna är lokaliserade för din webbplats; finns det flera andra faktorer som kan påverka din webbplats laddtider.

Självfallet spelar det även stor roll hur pass mycket information och data du publicerar på din webbplats. Tunga filer såsom: bilder, ljudfiler, filmklipp etc. gör att din webbplats laddar långsammare. Du bör även vara försiktig med att använda allt för många “appar” eller externa funktioner då dessa kan ha negativ inverkan på din webbutiks laddtider.

Det finns även stora skillnader i kvalitet hos olika webbhotell. En enkel åtgärd för att snabba upp laddtiderna kan vara att byta webbhotell eller uppgradera din nuvarande tjänst mot en mer raffinerad hostingtjänst.

Den billigaste typen av webbhotellstjänst kallas för “delat webbhotell” (“Shared webhosting”) och ger användare typiskt rätt dåliga laddtider. Det beror på att ett “delat webbhotell”, precis som namnet antyder, låter din webbplats dela serverutrymme med andra webbplatser.

När flera webbplatser ligger på samma servrar finns det ökad risk för överbelastning vilket kan leda till långsamma laddtider för de webbplatser som huseras på servern i fråga.

Generella råd för den som vill förbättra laddtider och därmed öka konverteringsgraden är följande:

 • Se till att bilder som tar stor plats komprimeras. Det finns flera gratistjänster på marknaden varav exempelvis Shopify har en gratistjänst för att minimera och anpassa storlek på bilder.
 • Skaffa ett bra webbhotell (har du en befintlig webbplats som laddar långsamt, kan du även byta till ett bättre webbhotell). Det finns massvis av olika webbhotell att välja av i premiumsegmentet.
 • Använd ett cache-program eller plugin.
 • Se till att använd CDN (Content Delivery Network). Ett populärt CDN är Fastly som kan användas gratis.