I den digitala världen är möjligheterna enorma med content marketing. Du kan välja att jobba med åtskilliga verktyg för att synas men det kanske viktigaste är att erbjuda det dina kunden söker. Med analys och statistik kommer du enormt långt för att identifiera vem som är din verkliga kund. Utifrån dina besöksstatistik kan du förstå vad dina kunder gör på dina webbsida, hur de tar sig fram och när de lämnar och går därifrån. Du kan analysera hur du kan anpassa din webbplats för att göra den ännu mer säljande och konverterande i ett beteendeperspektiv.

Content marketing ger dig nya möjligheter

Många, precis som jag, har varit i den digitala branschen länge och uppfattar att content marketing är samma som man jobbat med i åratal och kallat SEO. Kombinationen av båda teknikerna är också en bra möjlighet i din marknadsföring. Ser man på resultatet får man genast förståelse att innehåll är det som driver kunder och faktiskt kunder du kan styra själv.

Med kunskap om analys och statistik kan du kartlägga content marketing för att lyckas med dina mål. Det stora jobbet ligger i analysen och att identifiera vem din kund är. I samma skede bör du eliminera de besökare som hamnat fel på din webbplats. Dessa blir dessutom negativa siffror i din statistik i form av Bounce Rate.

Resultat ger dig kunskap

Content marketing ger dig ännu mer kunskap om vilka dina kunder är. Som företagare vet du mycket väl att även din affärsplan har en inriktning om vilka dina kunder är och vilken målgrupp du ska erbjuda dina produkter och tjänster. När du jobbar med content marketing får du fler möjligheter att identifiera din målgrupp, segmentet som hamnar på din webbplats och skruva på vilka besökare du vill ha där.

Metoderna är många för att göra rätt och du bör förmodligen anlita en content specialist som har koll. Tillsammans arbetar ni med att hitta struktur och planera innehåll utefter resultat och skapar innehåll.

Producera innehåll och skapa resultat

Det du själv kan göra är att producera innehåll och skaffa fram material och skriva texter. Med content marketing adderar du tankar och möjligheter för dina besökare att förstå vidden av dina tjänster. Du säljer inte direkt din produkt eller marknadsför den utan du informerar och utvecklar kundernas idé om hur de kan använda. Kombinerar och förstår vinsten med dina produkter och deras önskemål.