Idag är det enkelt att göra en webbplats och publicera information på internet. Det som är mindre enkelt är att göra rätt, skapa intresse och dessutom styra in kunden på det man vill de ska göra. men design, färg och form men i grunden informationsarkitektur för hur information, navigation och struktur ska se ut gör skillnad. Jag skriver tidigare om hur struktur påverkar besökarens beteende och tycker att det ofta missas.

Vi blir fler och fler designers som ska visa vägen till besökarens beteende så önskemålet att hitta rätr produkt och handla händer.

Interaktionsdesign är ett verktyg

Utvecklingen i det digitala handlar om att underlätta för besökaren och se till så att design tilltalar och utgör det förväntade för varje besökare. Hur gör man det? Såklart är det individuell design och erfarenhet av beteende i människan. Idag har vi alla vant oss vid hur det bör fungera och kanske det finns en norm för hur vi ska göra när vi besöker en webbplats.

Med interaktionsdesign, som är en ganska ny yrkesroll, styr du kundens interaktion med verktyget. Alltså en webbsidas navigering i första hand och hur man tar sig fram i informationsarkitekturen. Skillnaden på en stor datorskärm och platta i jämförelse med en mobil är enorm och teknologin går inte att jämföra då utrymmet är helt annorlunda. Ändå blir det mer och mer modernt att använda mobilen. Själv ser jag sämre och sämre och behöver idag glasögon för att läsa webbsidor tydligt. Jag gillar inte att vara inträngd i en liten mobilskärm, speciellt om designen inte är tillräckligt bra och det inte går att navigera sig till önskemålet enkelt.

Dålig eller bra design

Design är som ni alla vet egentligen bara formgivning för att underlätta funktion. Ingenting annat. Här bygger man funktion, tillgänglighet och interaktion på hög nivå. Det är av kärlek till användaren som gör skillnad där man anpassar tekniska lösningar till användaren. Användaren kan vara vem som helst och då, på 90-talet gjordes analyser för vem som ska använda en webbplats. Idag anser jag att alla webbplatser ska fungera för alla. Det finns ingen anledning att sålla ut vissa besökare och att de inte ska ha samma möjlighet till tillgänglighet.

Bra interaktionsdesign säljer

Jag arbetar själv i första hand med behovsanalys för att inrikta varje projekt till ett bra slutresultat. Det är alltid ett skruvande för att hitta rätt då alla kunder har olika behov. När analysen ger svaret på vad kunden önskar kan vi arbeta emot ett mål för att hitta åtgärder. Interaktionsdesign är aldrig i fokus förrän allting annat finns på plats och man har beslutat om vad webbplatsen ska göra. Efter men innan publicering utförs en rad tester med riktiga användare som ska använda webbsidan. Här är det viktigt att se bortom beställaren som inte alls kommer använda sin egen webbplats förutom att uppdatera och marknadsföra. Här går många bet och tycker sig kunna bestämma hur användaren ska agera i sitt beteende utan någon som helst erfarenhet.

Slutligen är den viktigaste delen av en webbplats att kunna anpassa sig till kunden. På det sättet optimera användandet och tillgängligheten när man kommer synas oavsett verktyg för att nå resultaten man önskar. Uppdraget är tidskrävande och kommer ta lång tid.

Kontakta mig om du har frågor.

Michael Baggelin
Clever Click AB
tel:0722443350
www: cleverclick.se