Det mesta av tillväxten inom sällanköpshandeln sker på nätet numera. Det ställer nya krav på leveranserna som konsumenten vill ha snabbt, säkert och i större utsträckning hållbara. Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg, som deltar på mötesplatsen Logistics & Distribution den 2–3 oktober, menar att konsumentens krav kommer att förändra svensk logistik inom handel.

Konsumenten vill bestämma när, var och hur en vara ska levereras och att det ska ske friktionsfritt. Dess drivkrafter är att varan ska levereras snabbare och närmare konsumenten. Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg menar att leveransekonomi kanske är den enskilt viktigaste delen inom e-handel för att skapa en bra kundupplevelse.

Det ska gå snabbt, det ska ske nära där jag är och framförallt – det ska bara fungera! Framöver tror jag också hållbarhetsaspekten kommer öka väsentligt mot idag, menar Per.

Leveransekonomi innebär att en vara ska leverans närmare, snabbare och mer hållbarhet. Vad innebär detta egentligen?
Att kunna få varan direkt när jag är i butik är kanske den fysiska butikens främsta konkurrensfördel gentemot e-handel. För att e-handel inte bara ska konkurrera med pris och utbud är snabbhet ofta en viktig aspekt för att du som konsument ska välja e-handel. Ibland vill och behöver man få en vara levererad genast till den plats jag befinner mig på. Då måste e-handeln kunna erbjuda det. Samtidigt måste e-handeln hjälpa konsumenterna att göra hållbara val även när det kommer till leveransen.

Leveransekonomin har redan slagit igenom i Kina, i västvärlden driver Amazon på utvecklingen, men i Sverige ligger vi fortfarande efter. Det har dock skett mycket de senaste åren, enligt Per.

De traditionella och dominerande logistikaktörerna på svenska marknaden är ursprungligen utvecklade för att leverera varor till företag. Det är en annan logik och det har tagit lång tid att ställa om till att få detta att fungera mot konsument också. Men mycket har hänt de senaste åren när nya uppstickare har etablerats på den svenska marknaden.

Svenska logistikaktörer inspireras nu av hur de kinesiska företagen jobbar med AI för att optimera rutter och fyllnadsgrad.

Jag tror vi kan lära oss mer av Kinas välutbyggda infrastruktur av paketboxar både utanför arbetsplatser och flerfamiljshus. Det tror jag kommer bli en viktig del av leveransen framöver, säger Per.

Inom logistik och distributionsbranschen är nu fokus på snabba, säkra och hållbara leveranser. På Logistics & Distribution kan man inte bara lyssna till Per Ljungberg, utan också ta del av hur viktiga parametrar som att placera sitt lager rätt, lättillgänglig infrastruktur och hållbara transportsätt är för kundupplevelsen, avslutar Emelie Törn, projektledare för Logistic & Distribution som genomförs på Kistamässan den 2–3 oktober.

 

Mer information om Logistics & Distribution och anmälan hittar du här!