KRÖNIKA TOBIAS LINDH: Den nya kreditlagen – så behöver e-handlarna anpassa

Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen för hur betalmedel får presenteras vid e-handel i kraft. Grunden till denna nya reglering är den kraftiga ökningen av privata kreditskulder i Sverige, hela 18 procent av de svenska hushållens skulder beror på obetalda krediter vilka mynnar från e-handlare. För att minska risken att en konsument tar ut en oplanerad kredit har riksdagen därför begränsat hur kreditalternativen får presenteras hos en e-handlare. Hur kan, och bör, då e-handlare anpassa sig på bästa sätt till denna förändring?

Den publika debatten till trots är det nya regelverket inte så komplicerat som det på ytan kan verka. Kort sammanfattat innebär det nya regelverket två saker; (i) kreditalternativ får inte presenteras överst i en checkout och (ii) kreditalternativ får inte vara förifyllda, svårare än så är det egentligen inte. Det är först när vi tittar på individuell nivå för olika e-handlare som behoven av anpassning lyser genom tydligare.

Hur en betalning genomförs hos en e-handlare kan variera beroende på vilken betalleverantör som används. Vissa leverantörer ger tillgång till integrationer och plugins som kan tillåta för e-handlaren att själv ändra direkt i sin checkout, men för många integrationer är detta inte möjligt. Detta leder inte sällan till en osäkerhet för e-handlare som vill säkra sin regelefterlevnad, samtidigt som man inte vill offra sin konverteringsgrad.

“Därmed påverkas hela branschen samtidigt, från e-handlare till leverantörer”

Enligt den nya regleringen har betalleverantören givits ett övergripande ansvar för att ge e-handlare och e-handelsplattformar möjlighet till efterlevnad, detta är den lugnande delen för alla e-handlare. Det poängteras dock att betalningsleverantören inte alltid har möjlighet att kontrollera den ordning som betalsätten presenteras i. Därmed påverkas hela branschen samtidigt, från e-handlare till leverantörer och kunder.

Det är såklart viktigt att sätta sig in i exakt hur lagen påverkar ens egen verksamhet och vilka implementationer just din checkout behöver. En anpassad checkout för att värna om konsumentskyddet är i grunden bra, samtidigt som e-handlare naturligt konstant söker efter sätt att fortsätta driva konvertering. Uppgiften kan plötsligt framstå som något större än tidigare. Hur börjar man som e-handlare att sätta sig in i alla nyanser av rätt som nu ska omvärderas? För att hjälpa e-handlare på traven följer nedan tre konkreta tips på hur e-handlare kan, och bör, tänka för att uppnå såväl hög konvertering som regelefterlevnad.

“Även om lagen finns till för att reglera hur betalsätten presenteras kan det vara bra att komma ihåg att inget betalsätt förbjuds”

Undvik att sätta kredit överst

Det låter givetvis enkelt, och ofta är det även det. I Sverige är de vanligaste kreditalternativen kreditkort och faktura, men det finns fler betalsätt som kan komma att falla under denna kategori.

Även om lagen finns till för att reglera hur betalsätten presenteras kan det vara bra att komma ihåg att inget betalsätt förbjuds; de behöver bara visas i en annan ordning. Presentera helt enkelt ett debetalternativ först, och följ detta sedan med de kreditalternativ som just du vill erbjuda.

Underlätta med tydlig UX

Många handlare står kvar i kortbetalningens begynnelse, en kortbetalning är bara just en kortbetalning oavsett om kunden handlar med kredit- eller debetkort. Men vi får här inte glömma att syftet med lagen är att undvika att konsumenter tar ut oplanerade krediter. Erbjuder du alltså betalning med såväl debet- som kreditkort så behöver du säkra då att kunden förstår skillnaden mellan dessa metoder och inte uppmanas till kreditköp i din checkout.

UX är, och kommer fortsätta vara, en viktig nyckel när det kommer till att säkra att din kund känner sig säker att fortsätta handla hos dig som e-handlare, även när det tidigare förstavalet nu ligger på en plats längre ner i listan.

Testa olika alternativ för att säkra din konvertering

Som vi var inne på ovan så är din kund unik och vad som fungerar bäst för någon annans kunder kommer inte alltid att fungera bäst för dina. Vardagen av att konstant försöka skapa en bättre upplevelse som höjer konverteringsgraden för just din kund kommer tuffa på. Av vikt är då att se detta för vad det är; en möjlighet för dig som e-handlare att fortsätta utmana branschen genom löpande tester och mätning av just din konvertering. Enkelt sagt; det är nu viktigare än någonsin att förstå vad som driver din konvertering.

För att hjälpa e-handlare har vi på Adyen stått värd för ett webbinarie som går djupare in på just detta ämne och för alla intresserade så rekommenderar jag att ta del av detta. Tillgång till webbinariet hittar du här.

 

Tobias Lindh
Norden- och Baltikumchef, Adyen