KRÖNIKA TOBIAS LINDH: Så vill svenskarna handla under Black Friday

Hösten är här och med den följer några av årets största shoppinghögtider. Men under den pågående pandemin har både e-handeln och oron för trängsel ökat, vilket kommer prägla årets shoppingdagar i allmänhet och Black Friday i synnerhet. För att bidra med förståelse kring hur pandemin påverkar synen på rea och hur handlare bäst förbereder sig inför en ny typ av Black Friday, bjuder vi på Adyen in till ett webinar. Under detta tillfälle kommer insikter som bygger på exklusiv data från vår kommande och mest omfattande konsumentundersökning Retailbarometern presenteras, med en inblick i vad konsumenterna vill se från handlare under och efter pandemin

2020 har inneburit flera prövningar för svensk handel. Även om Sverige har haft mildare restriktioner jämfört med grannländerna så har handlarna behövt anpassa sig till en ny verklighet med nya konsumentvanor.

De förändringar vi ser i konsumentbeteende kommer sannolikt inte heller försvinna under hösten utan förväntas bli långvariga. Det innebär helt andra förutsättningar för de stundande shoppinghögtiderna.

“När fler kunder letar sig till nätet är det viktigt att satsa på en ökad konvertering”

Globala siffror från vår halvårsrapport visar att e-handeln på Adyens plattform ökat med 80 % sedan mars. I Sverige syns liknande tendenser då var femte svensk handlat mer på nätet under pandemin, enligt siffror från Retailbarometern. När fler kunder letar sig till nätet är det viktigt att satsa på en ökad konvertering.

Genom en förbättrad Checkout med så få steg som möjligt, där kunden inte behöver uppge onödig information, kan en högre konverteringsgrad uppnås. Under den lugnare perioden inför att Black Friday-hetsen drar igång rekommenderar vi att man A/B-testar sin Checkout för att skapa en bättre köpupplevelse.

Samtidigt förblir övergivna köp en stor utmaning för många handlare. Nästan hälften av svenska konsumenter har avbrutit ett köp på grund av att deras föredragna betalmetod inte fanns tillgänglig.

Därför är det också viktigt att erbjuda en variation av betalmetoder och göra sig av med onödiga omdirigeringar. En smidig autentisering vid betalningstillfället är ett effektivt sätt att kapa friktionsmoment, men det gäller att den också är säker för att inte äventyra kundernas förtroende.

“En tredjedel skulle bli mer lojala mot en handlare om de fick personliga erbjudanden baserade på tidigare köp”

Även personalisering blir allt mer betydelsefullt och har dessutom potential att leda till ökad kundlojalitet. Tre av fyra konsumenter uppger att de skulle vilja få personliga erbjudanden i mobilen när de befinner sig i närheten av en butik. En tredjedel skulle bli mer lojala mot en handlare om de fick personliga erbjudanden baserade på tidigare köp.

Men det går inte kringgå att pris fortfarande är en av de viktigaste faktorerna när svenskar handlar på nätet. Många kommer därför att leta efter den bästa dealen. Eftersom Black Friday än så länge är mer välkänt än de mer nyetablerade shoppingdagarna beräknas den fortfarande bli störst. Men de är inte helt oberoende av varandra. Ju fler handlare som sänker priserna under förgående shoppingdagar, desto större blir pressen att komma med bra erbjudanden under Black Friday

Om du vill ta del av fler insikter som bygger på exklusiv data från Adyens kommande Retailbarometer anmäl dig till vårt Black Friday webinar här.

 

Tobias Lindh
Norden- och Baltikumchef, Adyen