Lyckat lager? Håll dig à jour med teknikutvecklingen

Robin Hanson är teknologie doktor vid avdelningen för Supply and Operations Management, vid Chalmers tekniska högskola. I sina forskningsstudier har Hanson jämfört olika typer av informationssystem som används som stöd i materialplock, för att anpassa rätt stöd för rätt tillfälle. Allt från etablerade Pick-by-Light och Pick-by-Voice till högteknologiska lösningar baserade på Augmented Reality och RIFD är med som självklara spelare i dagens och framtidens högteknologiska lager. I en spännande intervju berättar Hanson mer om sin syn på utvecklingen i området och utmaningarna branschen står inför.

 

  1. Du forskar b.la på effektiva och högpresterande materialplock, hur ser utvecklingen framåt ut inom detta område?

Användningen av teknik och automation ökar. Dels förbättras stödet som ges till plockarna, exempelvis i form av mer sofistikerade system för informationsöverföring och kvalitetssäkring, och dels används i större utsträckning system där hanteringsprocesserna är automatiserade.

  1. Vad är den största utmaningen för området i dagsläget?

E-handeln medför stora utmaningar. Den ökar ständigt i omfattning och ställer höga krav på lager- och plockverksamhet. Sortimentsbredden är ofta stor, medan orderstorleken är liten. Dessutom förväntar sig kunderna mycket korta ledtider.

  1. Idag finns det många lager där människan fortfarande har en avgörande roll i plockprocesser, hur långt är vi från att allt helautomatiseras?

Användningen av automation ökar som sagt, men i de flesta verksamheter är helautomatisering fortfarande en bit bort. Framförallt när artikelsortimentet är stort och de artiklar som ska plockas skiljer sig mycket i fråga om fysisk karaktäristik krävs det en stor flexibilitet i plockprocesserna. Denna flexibilitet är fortfarande svår att nå med helautomatiserade system.

  1. Vilken av de olika metoderna du nämner, ”pick-by-light” ”pick-by-voice”, högteknoligistika lösningar med AR och RFID tror du mest på? 

Det är svårt att ge ett enkelt svar på detta, då olika teknologier har olika styrkor och svagheter, vilket innebär att de är olika lämpliga i olika situationer. I viss mån kan olika teknologier dessutom kombineras. Dessa frågor kommer jag att prata en hel del om i mitt föredrag.

  1. Vilka, skulle du säga, är de 3 viktigaste komponenterna för effektiv lagerhantering? 

Först och främst är det viktigt att ha ett medvetet angreppssätt till hur processerna ska vara utformade utifrån de specifika förutsättningar man har, det vill säga inte tillämpa processer enbart utifrån gammal vana eller utifrån vad som har fungerat historiskt. Det är också viktigt att hålla sig à jour med teknikutvecklingen, eftersom den ständigt erbjuder nya möjligheter. Sedan är det också viktigt att ha ett långsiktigt tänk, så att man kan hantera förändrade förutsättningar, exempelvis i form av ändrade volymer eller ändrat artikelsortiment.

Lyssna på Robin Hanson när han föreläser om just Pick-by-Light och Pick-by-Voice på Logistics & Distribution på Kistamässan den 3 oktober kl. 12.00. Registrera dig till mässan för fri entré