Allt fler företag och e-handlare inser fördelarna att samarbeta med bloggare i marknadsföringssyfte. En viktig faktor för att marknadsföringen ska lyckas är att hitta rätt bloggare.

Det gäller att se till att bloggarens varumärke överensstämmer med företagets och att bloggarens läsare och företagets målgrupp matchar för att samarbetet ska ge en bra effekt i form av ökad försäljning.

Nätverket Bloggmingel.se vänder sig till professionella bloggare som vill komma i kontakt med företag för samarbeten och uppdrag, och för företag som vill komma i kontakt med bloggare för att nå ut med sina produkter och tjänster.

Tanken är att främja långsiktiga samarbeten och komma ifrån enstaka
sponsrade inlägg samt att lyfta hela bloggbranschen.

Mingel och after work utformade efter ett unikt koncept kommer att hållas på olika orter. Hemsidan kommer också att utvecklas enligt detta koncept så att ”onlinemingel” kan ske före och efter de fysiska mingelträffarna. Första minglet blir i slutet av januari i Malmö och sedan står Helsingborg på tur eftersom E-commerce Park finns där. Anna Matkovich som är en känd Malmöbloggprofil är nyrekryterad som eventansvarig i Skåne.

Jag ser verkligen fram emot att vara delaktig i att skapa ett mingelkoncept som ger bloggare och e-handlare bättre förutsättningar för att kunna samarbeta”, säger Anna Matkovich.

Eftersom intresset redan är stort från bloggare, företagare och sponsorer kommer fler eventansvariga att rekryteras under januari och under våren planeras mingel i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.