Negativa kommentarer – vad gör du då?

Att hantera negativa kommentarer kan vara en utmaning. I denna lista delar vi 25 värdefulla tips och strategier för att hjälpa dig att effektivt hantera och bemöta kritik online. Oavsett om det gäller i webbutiken, sociala medier, bloggar eller andra plattformar så kommer dessa råd att hjälpa dig

 1. Bevara lugnet: Behåll ett lugnt och professionellt tonläge när du svarar på negativa kommentarer.
 2. Svara snabbt: Visa att du tar kundens feedback på allvar genom att svara så snabbt som möjligt.
 3. Anpassa svaret: Skräddarsy ditt svar till den specifika situationen och undvik standardmallar.
 4. Personlig ton: Använd en personlig och vänlig ton för att skapa en positiv dialog.
 5. Erkänn problemet: Bekräfta och erkänn eventuella problem eller missförstånd.
 6. Erbjud kompensation: Om det är lämpligt, överväg att erbjuda kompensation som ett tecken på god vilja.
 7. Hantera offentligt, lösningsfokuserat privat: Diskutera lösningar offentligt men detaljerna och eventuella kompensationer bör diskuteras privat.
 8. Följ upp offentligt: Uppdatera offentligt om åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen.
 9. Skapa feedbackkanaler: Främja användningen av specifika kanaler för kundfeedback för att samla in och hantera det på ett strukturerat sätt.
 10. Var transparent om förändringar: Informera dina kunder om förändringar som görs som svar på feedback.
 11. Positiva recensioner framhävs: Dela och framhäv positiva recensioner för att balansera bilden.
 12. Erbjud möjlighet till dialog: Uppmuntra till en öppen dialog för att förstå kundens oro och förklara din ståndpunkt.
 13. Skapa en FAQ-sektion: Förhindra återkommande problem genom att tydligt adressera vanliga frågor i en FAQ-sektion.
 14. Inkludera positiva berättelser: Dela kundberättelser som visar framgångsrika och positiva upplevelser.
 15. Analysera mönster: Identifiera och analysera mönster i negativ feedback för att adressera roten till problemet.
 16. Implementera förbättringar: Ta aktivt steg för att genomföra förbättringar baserat på insamlad feedback.
 17. Använd sociala medier klokt: Hantera negativitet på sociala medier genom att vara närvarande och engagerad.
 18. Utbilda personalen: Utbilda ditt team om bästa praxis för att hantera kundfeedback på ett konstruktivt sätt.
 19. Sök professionell hjälp om nödvändigt: Om problemet är allvarligt, överväg att konsultera professionell hjälp för att hantera krisen.
 20. Håll regelbundna möten: Håll regelbundna möten för att diskutera och åtgärda pågående kundfrågor.
 21. Använd positiva nyheter: Dela positiva nyheter om din webbutik för att uppmuntra positiv uppmärksamhet.
 22. Testa förbättringar: Testa nya funktioner eller förändringar innan de implementeras för att undvika ytterligare problem.
 23. Samarbeta med kunderna: Involvera kunder i utvecklingsprocessen för att visa att du värdesätter deras insikter.
 24. Förbättra användarupplevelsen: Kontinuerligt arbeta med att förbättra användarupplevelsen för att minska kundens frustration.
 25. Var öppen för förändring: Var beredd att göra förändringar och anpassa dig baserat på kundens feedback.