Ny mjukvarufinansiering underlättar för e-handlare att växla upp

Många av näthandelns aktörer står inför beslutet att byta ut sina nuvarande e-
handelsplattformar. Ett byte till ett system som klarar dagens, tillika framtidens krav på
flexibilitet och prestanda har hittills oundvikligen inneburit en initial offererad
arbetskostnad. Arbete som innefattar systemuppsättning, design,
produktadministration, migreringar mot tredje part, och så vidare. Men nu öppnas nya
finansieringsmöjligheter för e-handlare som vill växla upp.

SiteSmart e-handel och Wasa Kredit i samarbete
Kaj Rasmussen, försäljningschef på PrimeQ SiteSmart förklarar.
– Genom ett avtal med Wasa Kredit kan vi erbjuda en helt ny finansieringsmodell med
minimal likviditetspåverkan för e-handlare som vill ta steget till nästa nivå. Man hyr helt
enkelt sin nya e-handelsplats på en avtalad tid om 24 – 60 månader med de fasta och
löpande kostnaderna för uppbyggnad och uppstart inräknade. De i branschen
traditionella standardavtalen för drift, support och uppdateringar får dock inte
finansieras på detta sätt.
– Att sprida ut sin investering över tid är en framgångsfaktor för många företag säger
Petter Lilia, Affärsansvarig E-handel på Wasa Kredit.
I dagens föränderliga värld är det viktigt att man behåller likvida medel i företaget och
på så sätt snabbt och smart kan agera på förändringar.
Genom att dela upp sin investering på tex 36 månader kan man både investera och
behålla likvida medel i företaget.

Pelle Andersson, vd på PrimeQ SiteSmart tillägger
– Att driva en framgångsrik e-handel kräver kunskap och engagemang, samt inte minst rätt verktyg för att inte
bli omkörd i konkurrensen. För många blir det uppenbart att deras teknik inte hänger
med vid hög belastning som exempelvis Black Friday och julhandeln. Trögladdade
sidor och begränsad flexibilitet för produktexponering och omskyltning innebär
tappade affärer. Därför är vi glada att genom vårt samarbete med Wasa Kredit kunna
erbjuda vår dokumenterat effektiva e-handelsplattform utan behov av initialt kapitalutlägg för kunden. Återbetalning till Wasa Kredit sker månadsvis.