Olika logistiklösningar för e-handel

Hantering av leveranskedjor är en viktig del för alla företag, men det är ännu viktigare när det kommer till e-handel. Eftersom du inte har en fysisk butik där du kan förvara inventariet kan du behöva förlita dig på tredje parter som hjälper dig att förvara och skicka dina produkter.

 

Nästan alla webbutiker måste lagerföra varor och sköta postärenden, men när ens företag börjar växa kan det vara svårt att hinna med all logistik. Dessutom kan det bli dyrare att sköta logistiken själv, särskilt när företaget växer och det krävs större utrymmen, mer personal och mer tid för att sköta om leveranskedjan. Att anlita ett logistikföretag kan ofta vara billigare än att göra allting själv och ska du etablera dig i ett annat land är det nästan ett måste. Det finns flera logistiklösningar som passar för e-handel och här tittare vi närmare på tre vanliga lösningar:

 

Förstapartslogistik (1PL)

Alla företag som transporterar gods är leverantörer av förstapartslogistik. Hela leveranskedjan sköts internt. Det innebär att du som e-handlare äger lagret, packar varor, skickar, sköter returer och inventerar. En vanlig logistiklösning för små e-butiker, men ofta en opraktisk lösning för större webbutiker.

Andrapartslogistik (2PL)

Ett logistikföretag tar hand om transporterna i ett företags leveranskedja och ansvarar för att varorna levereras dit dem ska. En del 2PL-företag kan hyra ut transportfordon som exempelvis lastbilar och många kontrakteras för att transportera gods. En del av leveranskedjan hanteras internt, men 2PL-logistikföretag kan till exempel transportera från ett mindre lager till ett centrallager. Lagerhållning, paketering och inventering sköts internt.

Tredjepartslogistik (3PL)
Tredjepartslogistik för ehandel innebär att man lägger ut hela logistiken till en tredje part. Majoriteten av e-handlare behöver ett lager och det finns ofta två alternativ. Antingen äger man lagret själv, eller så låter man ett 3PL-logistikföretag tillhandahålla lagret. Äger man själv lagret kanske det inte ligger nära kunderna och då kan det vara svårt att skicka ut varorna. Det kan även bli dyrt med hyra, personalkostnader och el. 3PL-företag erbjuder kompletta tjänster för e-handel. De packar varorna, skickar dem med lämpligt transportmedel och hanterar returer. Att hantera inventering av varor ingår också i ett 3PL-företags uppdrag.

Fjärdepartslogistik (4PL)
Ett 4PL-logistikföretag hanterar en kunds leveranskedja genom att använda resurserna och teknologin från sin egen organisation tillsammans med ett annat företag såsom 3PL:s för att skapa den bästa lösningen för logistiken. 4PL-företag liknar 3PL, men de har en mer strategisk roll med att hjälpa kunderna att möta sina organisationsmål och ha ansvar för hela leveranskedjan. Deras roll inkluderar analys av stora mängder data, hantering av transporter och lagerverksamhet, hantering av tredjepartsleverantörer och generell drift av andra delar av leveranskedjan för att optimera effektiviteten. Den största skillnaden mellan 4PL och 3PL är att 4PL-företagen aldrig ser varorna, utan de arbetar istället som ett externt kontrollrum som ser till att allt flyter på som det ska.