Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska personuppgiftslagstiftningen ikraft. GDPR (General Data Protection Regulation) är en förordning som blir direkt tillämplig i samtliga EU-länder.

Genom GDPR införs även möjligheten att utfärda sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller 4% av den totala globala årsomsättningen för den som felaktigt hanterar personuppgifter.

GDPR innebär utökade rättigheter för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter och utökade krav på den som behandlar, bland annat när det gäller information till de registrerade som nu även skall omfatta den legala grunden för behandlingen. Möjligheten att motsätta sig behandling lyfts också fram i GDPR.

Under året kommer ett antal korta och informativa filmer där Christer Johansson tittar på lagen utifrån olika vinklar och aspekter, och klargör vilka rättigheter och skyldigheter som finns, exempelvis ”Rätten att bli bortglömd” och ”Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Vad är GDPR?

I en kort film berättar Christer vad GDPR är och vad den har för påverkan på Sverige och alla som har kunder i Sverige.

 

 

 

Artikel 4 & 5

I den andra filmen tar Christer upp artikel 4 och 5, och går igenom viktiga begrepp och principer du måste känna till.