Marknadsteamet ansvarar för att planera och genomföra alla insatser som återfinns i marknadsplanen. För att lyckas med detta gäller det att man utformar processer och arbetssätt som ger teamledare full koll på alla projekt samt underlättar samarbetet inom teamet. Här delar jag med mig av fem tips som kan hjälpa ert marknadsteam att lyckas med just detta!

Vanliga utmaningar

Marknadsteamet fyller en minst sagt viktig funktion hos e-handlare. Det är nämligen dem som är ansvariga för att attrahera nya kunder, stärka varumärkeskännedomen och förbättra kundresan, vilket i sin tur resulterar i ökade intäkter både på kort och lång sikt.

Att arbeta med alla dessa delar innebär att marknadsteamet, som tidigare nämnts, är tvungna att planera och genomföra en hel del insatser. Det kan exempelvis handla om allt ifrån e-post och nativekampanjer till SEO och traditionell PR. Något som kan vara lättare sagt än gjort!

En av de stora utmaningarna är nämligen att årets alla insatser måste planeras in i minsta detalj, och det i god tid. Därutöver kan olika insatser erfordra olika kompetenser och medarbetare. Som teamledare på marknadsavdelningen är det således essentiellt att man har tillgång till ett verktyg som underlättar projektarbetet, från planering till genomförande.

Tips för att effektivisera arbetet

Som du säkerligen märkt är utmaningarna som marknadsteamet ställs inför många. Nedanför har jag därför sammanställt en handfull tips som kan hjälpa ert team att effektivisera sitt arbete och lyckas med marknadsinsatserna:

1. Använd ett projektverktyg

Att hålla koll på alla marknadsprojekt kan vara minst sagt utmanande, och det leder vanligtvis till att man skapar otaliga Word- och Excelfiler för att försöka överblicka arbetet. För att minska administrationen och få bättre koll på alla kommande, pågående och avslutade projekt, kan ni med fördel använda er av ett projektverktyg som Blikk.

Med hjälp av ett projektverktyg har ni möjlighet att skapa, överblicka och driva projekt kopplat till årets alla marknadsinsatser, på ett och samma ställe.

2. Fördela arbetsuppgifterna till rätt medarbetare

Som tidigare nämnts kan olika marknadsinsatser kräva olika kompetenser och medarbetare. För att säkerställa att alla vet vad som ska göras, av vem, och när, är det således essentiellt att man som teamledare har en god kommunikation och fördelar arbetsuppgifterna till rätt teammedlemmar. Risken är annars stor att viktiga uppgifter faller mellan stolarna och planerade marknadsaktiviteter behöver skjutas på framtiden.

3. Jobba med uppgiftstavlor

En marknadsaktivitet innefattar vanligtvis flera faser och arbetsuppgifter. Att hålla koll på och driva enskilda uppgifter i ett projekt framåt, är därför minst lika viktigt som att kunna överblicka årets övergripande aktiviteter.

För att visualisera och effektivisera den interna projektkommunikationen samt säkerställa att arbetet fortgår enligt uppsatt tidsplan, kan ni med fördel använda er av uppgiftstavlor som bygger på den beprövade Kanban-metoden.

Trello är troligtvis det mest använda verktyget för detta, men även i projektverktyg som Blikk har du möjlighet att jobba med uppgiftstavlor:

Projekttavla i Blikk

4. Glöm inte bort att tidrapportera

Konsulter är vana vid att tidrapportera mot alla sina projekt och arbetsuppgifter, då de behöver ha stenkoll på sin fakturerbara tid. Marknadsavdelningar tenderar däremot att inte vara lika duktiga på detta, vilket medför att man har dålig koll på hur olika medarbetare fördelar sin tid samt hur mycket tid teamet som helhet lägger på olika marknadsaktiviteter. Se därför till att prioritera tidrapporteringen!

5. Var noga med att göra uppföljningar

Genom att tidrapportera mot marknadsprojekt och specifika arbetsuppgifter har ni även möjlighet att göra bättre uppföljningar och utvärderingar av projekten. Sammanställ gärna en slutgiltig rapport där det framgår:

  • Hur lång tid ni uppskattade att de olika marknadsaktiviteterna skulle ta
  • Hur lång tid de faktiskt tog
  • Vilka arbetsuppgifter som tog längre eller kortare tid än planerat, och varför
  • Andra lärdomar

Rapporten kan sedan användas som ett beslutsunderlag för de beslut ni behöver ta i samband med framtida marknadsinsatser och projekt.

Där har du det – en handfull tips som förhoppningsvis hjälper ert marknadsteam att effektivisera sitt arbete!