Den nordiska exportmarknaden blomstrar. Aldrig förr har så många konsumenter handlat så mycket över de nordiska gränserna som nu. Lars Iversen, affärsut – vecklare, och Arne Andersson, e-handelsexpert, ser ljust på framtiden för svenska e-handlare som vill satsa utomlands. 
-Arne Andersson arbetar med ehandelsfrågor på
och menar att det är lätt att ta sig in på den nordiska marknaden. De nordiska länderna fungerar i stort sett på samma sätt. – Likheterna i konsument – beteende, logistiklösningar och betalningsmetoder är slående.

Samtidigt finns det skillnader, och de är viktiga att komma ihåg. Skillnad erna i de olika nordiska länderna är mycket små, men om man inte kän – ner till dem och anpassar sin e-handelslösning efter dem kan man misslyckas. – Exempelvis förväntar sig danska konsumenter att det finns en danskspråkig kundtjänst, medan norska köpare kan tänka sig längre leverenstider och finska kon – sumenter vill betala via sin internetbank.

Skillnaderna är små och lätta att lära sig, men oerhört viktiga att ta hänsyn till när man etablerar sig utomlands, säger Arne Andersson. Att Norge inte är med i EU innebär både för- och nack – delar för svenska e-handlare. – Fördelarna är att konkur – rensen från andra europeiska e-handlare är mycket liten och att norrmännen är stora Arne Andersson är ehandelsexpert vid Posten och en flitig föreläsare i frågor som rör e-handel och distribution. e-handelskonsumenter. Faktum är att de handlar nästan dubbelt så mycket vid varje e-handelsbesök som svenska konsumenter.

Den enda egentliga nackdelen är att det krävs en hel del byråkrati innan man kommer igång med sin handel i Norge. Men när man väl kommit över det hindret är Norge en mycket lönsam marknad, säger Lars Iversen, affärsutvecklare på Posten och sakkunnig i frågor som rör export till Norge.

 

5 TIPS FÖR ATT LYCKAS I NORDEN:

1. Var uppmärksam på lokala regler och lagar för distanshandel,
marknadsföring och hantering av person – uppgifter

2. Se till att kundtjänsten talar kundens språk och nås på ett lokalt telefonnummer

3. Ta reda på hur kunderna i landet vill betala och erbjud de alternativen.

4. Anlita en professionell översättare för att översätta sajten till landets språk

5. Hitta en logistikleverantör som kan sköta distributionen i så många
länder som möjligt.